Skip to main content

Tržno-komunikacijska orodja

Javna agencija SPIRIT Slovenija se zaveda pomena konsistentne in kontinuirane implementacije in razvoja nacionalne znamke I FEEL SLOVENIA v vseh aktivnostih in tržno-komunikacijskih orodjih agencije. Znamka države je najmočnejše tržno-komunikacijsko orodje sodobnih držav po vseh posameznih področjih – tudi gospodarstva, tehnološkega razvoja, turizma -  zato SPIRIT Slovenija deluje v smeri razvoja in implementacije državne znamke na vseh področjih. S tem dosegamo učinkovitejšo in bolj enotno predstavitev Slovenije in slovenskega gospodarstva v tujini v želeni smeri izgradnje prepoznanosti Slovenije na tujih trgih in slovenskih podjetij ter drugih organizacij kot globalno konkurenčnih, kakovostnih in zanesljivih razvojnih partnerjev.