Skip to main content

Priročniki znamke

Priročnik znamke Slovenije je temeljno orodje upravljanja znamke Slovenije, je neke vrst navodilo za uporabo. Opisuje vsebino znamke Slovenije ter dodaja najsplošnejše smernice za njeno izvajanje.