Skip to main content

Vizija in poslanstvo

Vizija

Vizija agencije je biti učinkovita, na trajnostnem konceptu razvoja temelječa izvajalska inštitucija, ki na področju podjetništva, internacionalizacije, tehnološkega razvoja intujih neposrednih investicij ter promocije slovenskega gospodarstva trajnostno zagotavlja rast in razvoj slovenskega gospodarstva.

Poslanstvo

Poslanstvo agencije je biti aktiven del poslovnega okolja ter zagotavljati konkurenčnost in promocijo slovenskega gospodarstva. Javna agencija SPIRIT Slovenija si prizadeva postati institucija, ki v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo ter ostalimi deležniki nudi slovenskim podjetjem učinkovito in celovito podporo pri razvoju in promociji na globalnem konkurenčnem trgu. Svoje poslanstvo bo agencija uresničila s povezovanjem znanja in kompetenc na vseh ključnih, medsebojno povezanih področjih, ki pogojujejo konkurenčnost gospodarstva, s ciljem povečevanja dodane vrednosti, ustvarjanja kakovostnih delovnih mest in dolgoročne konkurenčnosti.

Agencija uresničuje cilje strateških usmeritev in ciljnih področij razvojnih programov Vlade RS z učinkovitim izvajanjem ukrepov razvojne politike in stalnim spremljanjem ter vrednotenjem učinkov. Svoje storitve izvaja po načelu vse na enem mestu, saj so pod eno streho združene ključne aktivnosti, ki jih potrebujejo podjetja v vseh stopnjah življenjskega cikla.