Skip to main content

Prosto delovno mesto - Vodja sektorja II za spodbujanje internacionalizacije

OBJAVLJENO: 12. 9. 2017

Agencijo SPIRIT je ustanovila Vlada Republike Slovenije, kot ključno razvojno-izvajalsko agencijo Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki izvaja programe na področju  spodbujanja podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnološkega razvoja.

Za vodjo sektorja II za spodbujanje internacionalizacije iščemo timsko, pozitivno naravnano osebo, ki bo z organizacijskimi in komunikacijskimi sposobnostmi predana skupnim ciljem za doseganje realizacije programa dela agencije.

Razpisujemo prosto delovno mesto:

Vodja sektorja II za spodbujanje internacionalizacije (m/ž)

Vaše naloge bodo:

 • neposredna pomoč direktorju pri vodenju strokovnih nalog na delu delovnega področja agencije,
 • vodenje sektorja za internacionalizacijo,
 • vodenje in izvajanje najzahtevnejših projektov,
 • usmerjanje vsebinskega izvajanja posameznih programov/projektov sektorja,
 • vodenje projektnih skupin za najzahtevnejše in ključne projekte,
 • sodelovanje pri pripravi programa dela in letnega poročila agencije s področja sektorja,
 • planiranje, spremljanje in vrednotenje izvajanja veljavnega programa dela z delovnega področja sektorja,
 • sodelovanje in povezovanje z domačimi in tujimi institucijami,
 • zagotavljanje oziroma neposredna pomoč pri zagotavljanju razvoja organizacije ,     
 • skrb za gospodarnost sektorja.

Od vas pričakujemo:

 • specializacijo po visokošolski izobrazbi (prejšnja)/visokošolsko univerzitetno izobrazbo (prejšnja)/magistrsko izobrazbo, magisterij stroke (2. bolonjska stopnja),
 • najmanj 7 let delovnih izkušenj, od tega 3 leta delovnih izkušenj v javnem sektorju,
 • organizacijske in komunikacijske sposobnosti,
 • znanje tujih jezikov,
 • poznavanje programske opreme za urejanje dokumentov,
 • visoko razvito sposobnost verbalnega in pisnega izražanja,
 • dobro razvito sposobnost odločanja in argumentiranja,
 • samoiniciativnost, natančnost, zanesljivost.

Nudimo zaposlitev na sedežu agencije, za nedoločen čas s šestmesečnim (6) poskusnim delom.

Zainteresirani kandidati, ki izpolnjujete objavljene pogoje, nam do 17. 9. 2017 po elektronski pošti na naslov: zaposlitev@spiritslovenia.si pošljite svoj življenjepis v obliki Europass  ter motivacijsko pismo, v katerem nam razložite svoj pogled na razvoj področja iz domene delovnega mesta, na katerega se prijavljate. Pismo naj ne bo daljše od ene A4-strani in naj vsebuje tudi razlago, zakaj se želite pridružiti agenciji, kje vidite svoj bodoči prispevek k izpolnjevanju njenih ciljev in katere so vaše zaposlitvene prednosti. Vlogi naj bo priloženo dokazilo o izobrazbi.

Na podlagi prispelih vlog bo agencija izbrala kandidate, s katerimi bo opravila razgovore in po potrebi tudi ustrezno testiranje.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonskem roku.

Dodatne informacije na telefonski številki: 01 5891 897.

PRIPONKA: Opis delovnega mesta in zahtevana izobrazba