Skip to main content

Prosto delovno mesto - Vodja oddelka II za promocijo in odnose z javnostmi

OBJAVLJENO: 12. 9. 2017

Agencijo SPIRIT je ustanovila Vlada Republike Slovenije, kot ključno razvojno-izvajalsko agencijo Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki izvaja programe na področju  spodbujanja podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnološkega razvoja.

Za vodjo oddelka II za promocijo in odnose z javnostmi iščemo timsko, pozitivno naravnano osebo, ki bo z organizacijskimi in komunikacijskimi sposobnostmi predana skupnim ciljem za doseganje realizacije programa dela agencije.

Razpisujemo prosto delovno mesto:

Vodja oddelka II za promocijo in odnose z javnostmi (m/ž)

Vaše naloge bodo:

 • neposredna pomoč direktorju pri vodenju strokovnih nalog na delu delovnega področja agencije,
 • vodenje oddelka,
 • vodenje in izvajanje najzahtevnejših projektov,
 • usmerjanje vsebinskega izvajanja posameznih programov/projektov oddelka,
 • vodenje projektnih skupin za najzahtevnejše in ključne projekte,
 • sodelovanje pri pripravi programa dela in letnega poročila agencije s področja oddelka,
 • planiranje, spremljanje in vrednotenje izvajanja veljavnega programa dela z delovnega področja oddelka,
 • sodelovanje in povezovanje z domačimi in tujimi institucijami,
 • zagotavljanje oziroma neposredna pomoč pri zagotavljanju razvoja organizacije,     
 • skrb za gospodarnost oddelka.

Od vas pričakujemo:

 • specializacijo po visokošolski izobrazbi (prejšnja)/visokošolsko univerzitetno izobrazbo (prejšnja)/magistrsko izobrazbo, magisterij stroke (2. bolonjska stopnja),
 • najmanj 7 let delovnih izkušenj, od tega 3 leta delovnih izkušenj v javnem sektorju,
 • organizacijske in komunikacijske sposobnosti,
 • znanje tujih jezikov,
 • poznavanje programske opreme za urejanje dokumentov,
 • visoko razvito sposobnost verbalnega in pisnega izražanja,
 • dobro razvito sposobnost odločanja in argumentiranja,
 • samoiniciativnost, natančnost, zanesljivost.

Nudimo zaposlitev na sedežu agencije, za nedoločen čas s šestmesečnim (6) poskusnim delom.

Zainteresirani kandidati, ki izpolnjujete objavljene pogoje, nam do 17. 9. 2017 po elektronski pošti na naslov: zaposlitev@spiritslovenia.si pošljite svoj življenjepis v obliki Europass ter motivacijsko pismo, v katerem nam razložite svoj pogled na razvoj področja iz domene delovnega mesta, na katerega se prijavljate. Pismo naj ne bo daljše od ene A4-strani in naj vsebuje tudi razlago, zakaj se želite pridružiti agenciji, kje vidite svoj bodoči prispevek k izpolnjevanju njenih ciljev in katere so vaše zaposlitvene prednosti. Vlogi naj bo priloženo dokazilo o izobrazbi.

Na podlagi prispelih vlog bo agencija izbrala kandidate, s katerimi bo opravila razgovore in po potrebi tudi ustrezno testiranje.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonskem roku.

Dodatne informacije na telefonski številki: 01 5891 897.

PRIPONKA: Opis delovnega mesta in zahtevana izobrazba