Skip to main content

Prosto delovno mesto - Področni sekretar (m/ž)

OBJAVLJENO: 18. 11. 2016

Agencijo SPIRIT je ustanovila Vlada Republike Slovenije, kot ključno razvojno-izvajalsko agencijo Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki izvaja programe na področju podjetništva, inovativnosti, tehnološkega razvoja, tujih investicij, internacionalizacije poslovanja slovenskih podjetij.

Za naloge s področja pravnih zadev iščemo timsko, pozitivno naravnano, motivirano in delavno osebo, ki bo samostojno in strokovno opravljala naloge in bila predana skupnim ciljem za doseganje realizacije programa dela agencije.

Nudimo vam:

  • zaposlitev na sedežu agencije, v dinamičnem timu, ki želi biti aktiven del poslovnega okolja z zagotavljanjem konkurenčnosti in promocije slovenskega gospodarstva,
  • nedoločen čas, s poskusno dobo 6 mesecev.

Zainteresirani kandidati, ki izpolnjujete objavljene pogoje, nam do 30. novembra 2016 po elektronski pošti na naslov: zaposlitev@spiritslovenia.si pošljite svoj življenjepis v obliki Europass  ter motivacijsko pismo, v katerem nam razložite svoj pogled na razvoj področja iz domene delovnega mesta, na katerega se prijavljate. Pismo naj ne bo daljše od ene A4-strani in naj vsebuje tudi razlago, zakaj se želite pridružiti agenciji, kje vidite svoj bodoči prispevek k izpolnjevanju njenih ciljev in katere so vaše zaposlitvene prednosti. Vlogi naj bo predloženo dokazilo o izobrazbi in pravniškem državnem izpitu.

Na podlagi prispelih vlog bo agencija izbrala kandidate, s katerimi bo opravila razgovore in po potrebi tudi ustrezno testiranje.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonskem roku.

Dodatne informacije na telefonski številki: (01) 5891 884.

PRIPONKA: Opis delovnega mesta in zahtevana izobrazba