Skip to main content

Področja dela

Od začetka leta 2013 je slovenski gospodarski prostor bogatejši za novo institucijo, ki pomeni pomemben korak naprej pri doseganju večje učinkovitosti in konkurenčnosti slovenskega gospodarstva. Z začetkom leta je s svojim delom začela Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, tehnološkega razvoja, investicij in turizma ali krajše SPIRIT Slovenija.

S 1. 8. 2015 se je iz agencije izločila Javna agencija za promocijo in trženje turizma. Vlada RS je 3. 12. 2015 na 91. dopisni seji sprejela sklep o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije.

SPIRIT Slovenija slovenskemu gospodarstvu zagotavlja podporo na usklajen, pregleden in celovit način na najpomembnejših področjih slovenskega gospodarstva.

Kateri so največji dosežki agencije preteklega leta? Vas zanima, katere programe, storitve in aktivnosti izvajamo za različne ciljne skupine? Prelistajte predstavitveno izkaznico SPIRIT Slovenija in preberite tudi, katere razpise planiramo v prihodnje.