Skip to main content

Področja dela

 Vlada RS je 3. 12. 2015 na 91. dopisni seji sprejela sklep o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije.

SPIRIT Slovenija slovenskemu gospodarstvu zagotavlja podporo na usklajen, pregleden in celovit način na najpomembnejših področjih slovenskega gospodarstva.