Skip to main content

Podjetništvo, inovativnost in tehnološki razvoj

Ena od glavnih nalog Sektorja za spodbujanje podjetništva, inovativnosti in tehnološkega razvoja v okviru Javne agencije SPIRIT Slovenija je krepitev inovativnega podjetništva, kar je ključni vzvod za rast produktivnosti in zaposlenosti ter s tem dvig konkurenčnosti slovenskega gospodarstva. Povezovalna vloga med gospodarstvom in podpornimi strukturami na eni strani ter oblikovalci politik na drugi je pri tem ključnega pomena.

Storitve za podjetja v vseh fazah rasti

V okviru SPIRIT Slovenija slovenskim podjetjem in potencialnim podjetnikom s svojimi brezplačnimi storitvami olajšamo vstop v podjetništvo in omogočamo učinkovito poslovanje. Paleta storitev obsega:

Vpetost agencije v mednarodne projekte

Sektor se aktivno vključuje tudi v mednarodne projekte s področja inovativnosti, ki jih je agencija pridobila na razpisih različnih Evropskih programov (bilaterale z Avstrijo, Hrvaško in Italijo, programa Srednja in Jugovzhodna Evropa, 7. okvirni program, Leonardo da Vinci ter INTERREG IVC). Odločitve za vključitev v projekte se sprejema na podlagi določenih prednostnih tem Slovenije v transnacionalnih programih in na podlagi prednostnih vsebin strategije razvoja agencije.

Z vključevanjem v mednarodne projekte sektor razvija in dopolnjuje storitve s področja podjetništva in inovativnosti ter gradi mrežo domačih in mednarodnih povezav med različnimi deležniki. V partnerski bazi je preko 180 organizacij, s katerimi projektno poslujemo. Mednarodni projekti so namenjeni prenosu znanj med različnimi deležniki ter razvoju novih storitev agencije na področjih, kjer želimo podpreti zlasti podjetja, pa tudi druge organizacije:

  • Upravljanja z intelektualno lastnino
  • Svetovanja na področju vključevanja podjetij v EU programe
  • Identifikacije in promocije tehnoloških področij, ki so ključna za Slovenijo

Mednarodni projekti, v okviru katerih sodeluje agencija: AATT, FINNO, VIBE, CLUSTRAT, KBBtrans, IP4SMEs, DIFASS, S-LIFE, FLAME, CEEM, FIDES, EVLIA.