Skip to main content

Organi upravljanja

Vodstvo

  • Ajda Cuderman, direktorica
  • mag. Karin Žvokelj, namestnica direktorice

Svet

  • Jernej Tovšak, predsednik sveta, predstavnik Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo,
  • Mitja Gorenšček, predstavnik Gospodarske zbornice Slovenije,
  • mag. Karin Žvokelj, predstavnica Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo,
  • mag. Matej Skočir, predstavnik Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo,
  • Gašper Adlešič, predstavnik Ministrstva za finance,
  • mag. Alenka Suhadolnik, predstavnica Ministrstva za zunanje zadeve,
  • Branko Meh, predstavnik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije.

Vlada Republike Slovenije je člane sveta SPIRIT Slovenija imenovala 8. 12. 2017, in sicer za mandatno obdobje petih let.