Skip to main content

Nadzor nad porabo sredstev

Povzetek ugotovitev iz poročil o izvedenem nadzoru "SIO-SAŠA-2018-19" (PDF)

Povzetek ugotovitev iz poročil o izvedenem nadzoru "Odkrivanje neantropogenega onesnaževanja zraka" (PDF)