Skip to main content

Koristne povezave

Vladne službe, ministrstva, javne agencije

Koristne povezave s področja podjetništvo, inovativnost in tehnološki razvoj

Institucije s področja podjetništva, inovativnosti, tehnološkega razvoja

Mediji s področja podjetništva, inovativnosti, tehnološkega razvoja

Centri odličnosti, kompetenčni centri in grozdi

Centri odličnosti:

Kompetenčni centri:

Grozdi:

Evropski programi in pobude

Sorodne in partnerske organizacije v tujini

Tuje spletne strani

Univerze

Viri financiranja

Institucije s področja intelektualne lastnine

Brezplačne podatkovne baze intelektualne lastnine

  • Podatkovne baze Urada RS za intelektualno lastnino SIPO-DS 
  • Iskanje po bazi intelektualne lastnine Evropskega patentnega urada esp@cenet 
  • Svetovni patentni iskalnik na WIPO 

Zakonodajno področje

Koristne povezave s področja internacionalizacija in tuje neposredne investicije

Foreign Institutions

Business

Country

Culture

Education

Living in Slovenia & Employment

Infrastructure, Travel

Legal Information

Media

Search engines

Koristne povezave s področja turizem