Skip to main content

Internacionalizacija in tuje neposredne investicije

Na Sektorju za spodbujanje internacionalizacije (INT) in tujih neposrednih investicij (TNI) izvajamo vrsto komplementarnih programov za slovenska podjetja v vseh fazah mednarodnega poslovanja, s katerimi omogočamo učinkovito širjenje njihovega poslovanja v tujino. S številnimi brezplačnimi storitvami za slovenske potencialne in obstoječe izvoznike prispevamo k povečanju internacionalizacije slovenskih podjetij, k večji geografski razpršitvi slovenskega izvoza in zagotavljamo boljše pogoje za nastop slovenskih podjetij v mednarodnem okviru.

Hkrati se osredotočamo tudi na aktivnosti, povezane z intenzivnim trženjem in promocijo Slovenije kot lokacije za tuje neposredne investicije. S paleto različnih storitev prispevamo k povečanju tujih neposrednih investicij v Sloveniji in zagotavljanju novih TNI, ki bodo prispevale k ustvarjanju višje dodane vrednosti v določeni dejavnosti.

Storitve za slovenske izvoznike

Na SPIRIT Slovenija slovenskim podjetjem s svojimi brezplačnimi storitvami omogočamo učinkovito širjenje poslovanja v tujino. Paleta storitev obsega:

Storitve za tuje investitorje

Pri privabljanju tujih neposrednih investicij izvajamo vrsto aktivnosti, povezanih z intenzivnim trženjem Slovenije kot lokacije za TNI ter privabljanjem dejavnosti z višjo dodano vrednostjo.

Naše delo zajema:

  • izvajanje tržno-komunikacijskih aktivnosti (promocija poslovnega in investicijskega okolja Slovenije, izvajanje sektorskih investicijskih seminarjev in konferenc, predstavitve na specializiranih sejmih v tujini, neposredno trženje oziroma identificiranje potencialnih tujih investitorjev itd.)
  • zagotavljanje kakovostne informacijske, svetovalne in druge storitve za tuje investitorje, tako osebno kot preko spletnega portala za tuje investitorje www.InvestSlovenia.org,
  • organizacija obiskov  posameznih investitorjev in delegacij,
  • sodelovanje z že obstoječimi tujimi investitorji v Sloveniji,
  • predlaganje ukrepov za izboljšanje konkurenčnega položaja Slovenije,
  • dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud tujim investitorjem preko javnega razpisa.

Da bi izboljšali prepoznavnost Slovenije kot lokacije za TNI sofinanciramo izvedbo študije po metodologiji IMD in WEF, na letni ravni pa izvajamo tudi analizo posameznih elementov investicijskega okolja, ki se kažejo kot najbolj ključne ovire med tujimi investitorji. O naših aktivnostih vse zainteresirane obveščamo preko (ne)standardiziranih sporočil.

SPIRIT Slovenija je članica Svetovnega združenja agencij za investicije in promocijo - WAIPA in Združenje evropskih organizacij za promocijo trgovine (ETPO).