Skip to main content

Dokumenti in pravne podlage

Akt o ustanovitvi SPIRIT Slovenija

Sklep_o_ustanovitvi (pdf)

 

Programi dela SPIRIT Slovenija

Spremembe_programa_dela_in_financnega_nacrta_2018 ter program dela in finačni načrt za leto 2019_web.pdf

Spremembe programa dela in finančnega načrta za leto 2017 ter Program dela in finančni načrt za leto 2018 (pdf)

Program dela SPIRIT Slovenija za 2016 in 2017 (pdf)

Program_dela SPIRIT Slovenija za 2014 in 2015 (pdf)

Program dela SPIRIT Slovenija za 2013 in 2014 (pdf)

 

Letna poročila SPIRIT Slovenija

Letno_porocilo_2017.pdf

Letno poročilo za leto 2016 (pdf) in SPIRIT_Slovenija_se_predstavi.pdf

Letno poročilo za leto 2015 (pdf)

Letno poročilo za leto 2014 (pdf)

Letno poročilo za leto 2013  (pdf)

 

Pravilnik o nadzoru

Pravilnik o nadzoru nad namensko porabo sredstev ter primernostjo in strokovnostjo dela pravnih in fizicnih oseb, ki jim agencija dodeljuje sredstva

 

Pomembnejši predpisi