Skip to main content

Dokumenti in pravne podlage

Akt o ustanovitvi SPIRIT Slovenija

Sklep o ustanovitvi (pdf)

 

Programi dela SPIRIT Slovenija

Spremembe programa dela in finančnega načrta za leto 2019 (pdf)

Čistopis programa dela in finančnega načrta za leto 2018 ter čistopis programa dela in finančni načrt za leto 2019 (pdf)

Spremembe programa dela in finančnega načrta 2018 ter program dela in finačni načrt za leto 2019 (pdf)

Spremembe programa dela in finančnega načrta za leto 2017 ter Program dela in finančni načrt za leto 2018 (pdf)

Program dela SPIRIT Slovenija za 2016 in 2017 (pdf)

Program_dela SPIRIT Slovenija za 2014 in 2015 (pdf)

Program dela SPIRIT Slovenija za 2013 in 2014 (pdf)

 

Letna poročila SPIRIT Slovenija

Letno poročilo 2018.pdf

Letno_porocilo_2017.pdf

Letno poročilo za leto 2016 (pdf) in SPIRIT_Slovenija_se_predstavi.pdf

Letno poročilo za leto 2015 (pdf)

Letno poročilo za leto 2014 (pdf)

Letno poročilo za leto 2013  (pdf)

 

Pravilnik o nadzoru

Pravilnik o nadzoru nad namensko porabo sredstev ter primernostjo in strokovnostjo dela pravnih in fizicnih oseb, ki jim agencija dodeljuje sredstva

 

Logotipi SPIRIT Slovenija

Logotipi (ZIP)

 

Pomembnejši predpisi