Skip to main content

SPIRIT Slovenija

Pod okriljem ene agencije uresničujemo usmeritve razvojnih programov Slovenije s ciljem doseganja inovativne, tehnološko razvite, izvozno naravnane in tujim investitorjem privlačne destinacije.