Skip to main content

Javni razpis za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letih 2019 in 2020 (Procesne izboljšave 2019 - 2020) »PRIZ 19-20«

| Podjetništvo, inovativnost in tehnološki razvoj

Rok prijave: Rok za oddajo vlog je 24. 10. 2019.

Namen javnega razpisa

Namen javnega razpisa je izboljšati konkurenčnost podjetij preko procesnih izboljšav in tudi zato, da se spodbuja prehod v (S)Industrijo 4.0. 

Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov svetovalnih storitev, ki jih podjetjem zagotovijo zunanji izvajalci v zvezi z uvajanjem izboljšav poslovnih procesov v podjetjih.

Pogoji za sodelovanje

Pogoji so navedeni v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji.

Višina sredstev

Okvirna skupna višina sredstev, ki so na voljo za izvedbo predmetnega javnega razpisa, znaša največ do 2.100.000,00 EUR, od tega:

Vzhodna Slovenija 1.407.000,00
Zahodna Slovenija  693.000,00

Višina predlaganih projektov

Dodeljena sredstva za sofinanciranje posamezne operacije ne morejo biti nižja od 10.000,00 EUR in ne višja od 20.000,00 EUR.

Rok za prijavo

Rok za oddajo vlog je 24. 10. 2019.

Dodatne informacije

Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in pojasnila k razpisni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na e-naslov: procesneizboljsave2019@spiritslovenia.si.

Vprašanja in odgovori

  • Vprašanja in odgovori (PDF) - 21. 10. 2019 - Rok za prejem vprašanj se je iztekel, poslana vprašanja ne bodo obravnavana. Opozorilo: odgovor na vprašanje številka 9 je dopolnjen.

Elektronski dokumenti

Dokumenti, ki ne veljajo več