Skip to main content

Naročilo male vrednosti "Storitve tiska in izvedbenega oblikovanja za leti 2019 in 2020"

| Internacionalizacija in tuje neposredne investicije

Rok prijave: 13.06.2019 ob 10.00

Predmet naročila

Naročnik je objavil NMV za storitve tiska in izvedbenega oblikovanja za leti 2019 in 2020.

 Sklop 1:

Storitve v sklopu 1 obsegajo tiskanje manjših naklad tiskovin (do največ 15.000 izvodov) ter vključujejo digitalni in offset ter drug tisk po naročilu naročnika ter spremljajoče storitve vezave, zgibanja, dodelave, sortiranja in kuvertiranja, na posamezne publikacije pa tudi tiskanja variabilnih podatkov (predvsem naslovnikov), ter spremljajoče storitve odpreme ter dostave na sedež naročnika. 
Predmet javnega naročila v tem sklopu so ponavljajoče se storitve tiska promocijskih gradiv (brošur, zgibank, zloženk, vabil, plakatov, potisk promocijskih stojal, kuvert, vizitk, nalepk in drugega) do 31. 12. 2020, ki jih naročnik po obsegu in časovno v tem trenutku še ne more v celoti vnaprej določiti. 

Sklop 2:

Storitve v sklopu 2 obsegajo izvedbeno oblikovanje različnih elementov (tiskovin (publikacij, letakov, vizitk, map, vrečk, ), oglaševalskih orodij (oglasi, plakati, roll upi, ), digitalnih medijev (e-vabil, e-čestitk, spletnih oglasov, spletnih bannerjev, ), teksta ter tehnično urejanje, postavitev besedila, računalniški prelom ter druge storitve po naročilu naročnika. 
Predmet javnega naročila v tem sklopu so storitve izvedbenega oblikovanja promocijskih materialov do 31. 12. 2020, ki jih naročnik po obsegu in času v tem trenutku še ne more v celoti vnaprej določiti. Naročnik s predmetnim naročilom išče izvajalca, ki bo opravljal storitve izvedbenega oblikovanja.

Vse podrobnosti so na naslednji povezavi https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=310594

Razpisna dokumentacija je na voljo na : https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=310594