Skip to main content

Vabilo k udeležbi v mednarodnem izobraževalnem programu Vodenje izvoznega poslovanja - International Trade Management (ITM) 2018

| Internacionalizacija in tuje neposredne investicije

Rok prijave: 21. marec 2018

K udeležbi v programu vabimo zaposlene v izvoznih oddelkih malih in srednje velikih podjetij, ki želijo na področju mednarodnega poslovanja osebno in strokovno napredovati in aktivno prispevati k uspešni širitvi poslovanja podjetja na nove tuje trge.

Do danes se je programa ITM udeležilo že 131 podjetij, ki so v anketah po udeležbi izkazala izjemno zadovoljstvo. Prve štiri generacije udeleženih podjetij so svoj izvoz v treh do petih letih po udeležbi v programu ITM v povprečju povečale za več kot 40 %.

Udeleženci programa ITM pridobijo:

 • izvozni načrt in individualno svetovanje pri njegovi pripravi,
 • prodajno predstavitev,
 • praktično znanje na podlagi izkušenj in nasvetov mednarodno uveljavljenih tujih profesorjev, strokovnjakov in svetovalcev s področja mednarodnega poslovanja,
 • informacije o novostih in trendih pri oblikovanju izvoznih aktivnosti,
 • večjo samozavest na področju poslovnega komuniciranja v tujem jeziku,
 • možnosti za strokovno rast,       
 • nova poslovna poznanstva,        
 • mednarodno priznano diplomo IATTO (International Association of Trade Training Organisations).


Program ITM poteka v angleškem jeziku in je kombinacija akademskega in praktičnega izobraževanja. Izpeljan je v obliki štirih delavnic 'Passport2Export' ter petih mednarodnih seminarjev z mednarodno uveljavljenimi tujimi strokovnjaki in svetovalci.

V okviru delavnic Passport2Export udeleženci analizirajo trenutno strategijo in vizijo svojega podjetja ter motive za izvoz, opredelijo izvozne izdelke oziroma storitve, kupce, potencialne trge, oblike vstopa na izbrane tuje trge, potrebne aktivnosti in finančna sredstva in na tej podlagi pripravijo podroben izvozni načrt, ki mu dodajo še prodajno predstavitev podjetja, pripravljeno po trenutnih svetovnih smernicah. Kombinacija obeh je odlična podlaga za dobro premišljen in učinkovit nastop podjetja na tujih trgih. Individualen pristop, ki ga omogoča velikost skupine, dodatno okrepimo z individualnimi konzultacijami s svetovalcema, na katerih se udeleženci osredotočijo zgolj na primer svojega podjetja.

Na mednarodnih seminarjih udeleženci pridobijo znanja in veščine s področja mednarodnega poslovanja s poudarkom na raziskovanju trgov, mednarodnih tržnih strategijah, kulturi v podjetju in medkulturnih razlikah, vpeljavi sprememb v podjetja ter prodajnih in pogajalskih veščinah.

Svoje znanje, izkušnje in nasvete z udeleženci bodo v programu ITM 2018 delili mednarodno priznani tuji strokovnjaki in svetovalci:

 • Jean Sutton, strokovnjakinja na področju raziskav trga in lastnica podjetja za tržne raziskave s sedežem v Londonu,
 • dr. Fons Trompenaars, svetovno priznani strokovnjak na področju medkulturnih razlik, leta 2017 uvrščen v 'Thinkers50 Hall of Fame' med 7 najvplivnejših oseb na področju razvoja svetovnega managementa,
 • dr. Albert. A. Anghern, večkrat nagrajeni avtor izobraževalnih aplikacij na področju uvajanja sprememb v podjetjih in digitalizacije poslovanja,
 • dr. Waldemar Pförtsch, nemški profesor, svetovalec in avtor številnih priročnikov s področja mednarodnih trženjskih strategij ter B2B marketinga,
 • Jos Velthuis, mednarodno priznani nizozemski trener prodajnih in pogajalskih veščin,
 • Markus Jonsson in Tomas Carlson, švedska strokovnjaka in svetovalca za internacionalizacijo podjetij.


Program ITM 2018 bo potekal od začetka aprila do konca oktobra 2018, v skupnem obsegu 17 dni, v Sloveniji in na Švedskem.
 

Predvidena časovnica: 
5. - 6. april Ljubljana  1. delavnica priprave izvoznega načrta
25. - 26. april, Ljubljana seminar International Market Research
21. - 25. maj Lidköping, Švedska 5 dnevni sklop mednarodnih seminarjev na Švedskem – International Market Strategies, Change Management, Managing Across Culture
18. - 19. junij, Ljubljana 2. delavnica priprave izvoznega načrta
28. - 30. avgust, Ljubljana 3. delavnica priprave izvoznega načrta in individualni razgovori
19. - 20. september, Ljubljana seminar Export Sales Training
11. oktober, Ljubljana predstavitev izvoznih načrtov
25. oktober, Ljubljana večerna prireditev s slavnostno podelitvijo diplom


Tudi v letu 2018 je v mednarodnem programu ITM prostora za 15 slovenskih podjetij/udeležencev. Pri oblikovanju skupine udeležencev bomo stremeli k zagotovitvi čim večje interdisciplinarnosti. Program ITM ni namenjen podjetjem, ki so registrirana za svetovalno dejavnost (poslovno svetovanje).

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati, ki prihajajo iz malih in sredne velikih podjetij z najmanj 5 zaposlenimi in z 10 do 35 odstotki doseženega izvoza v lanskem letu ter imajo končano visokošolsko ali univerzitetno izobrazbo.

Pogoji za udeležbo:

 • zaposlitev za določen ali nedoločen čas v malem ali srednjem podjetju, ki začenja s prodajo lastnih proizvodov/storitev v tujini ali širi izvozno dejavnost,
 • znanje angleškega jezika,
 • starost od 25 do 40 let,
 • plačilo depozita za resnost udeležbe* v višini 960,00 EUR.


Stroški udeležbe v programu:
Stroške programa (cca. 7.000 EUR na udeleženca) krije javna agencija SPIRIT Slovenija.

Podjetje krije stroške depozita* ter stroške udeležbe zaposlenega na pet dnevnem sklopu seminarjev v tujini (letalska vozovnica ter nočitve, v okvirni skupni vrednosti 1.000 EUR). 

Prijava mora vsebovati:

 1. izpolnjeno prijavnico,
 2. izjavo odgovorne osebe,
 3. življenjepis z opisom delovnih izkušenj v angleškem jeziku,
 4. kopijo potrdila o pridobljeni izobrazbi.


Prijavo pošljite najkasneje do srede, 21. marca 2018, na naslov:

SPIRIT Slovenija, javna agencija
Verovškova ulica 60
1000 Ljubljana
»Prijava na izobraževalni program ITM«


Dodatne informacije:
Mateja Jarc, tel: 01 5891 880, e-mail: mateja.jarc@spiritslovenia.si

* Depozit podjetje nakaže po podpisu pogodbe o izobraževanju (po končanem izboru kandidatov). Plačilo depozita je jamstvo za redno prisotnost udeležencev in se po uspešnem zaključku izobraževanja vrne podjetju.
 

https://www.youtube.com/watch?v=lqFxbsrrTBY