Skip to main content

Javno povabilo podpornim institucijam za vključitev strokovnih predavanj in izmenjav dobrih praks s področja prenosa lastništva v družinskih podjetij v dogodke za podjetnike in lastnike podjetij

| Podjetništvo, inovativnost in tehnološki razvoj

Rok prijave: Rok za oddajo ponudb je 26. 6. 2017, do 12.00 ure (podaljšan rok)

Pomembno obvestilo:

Obveščamo prijavitelje, da smo podaljšali rok za oddajo ponudb do porabe sredstev oziroma najdlje do ponedeljka, 26. 6. 2017, do 12. ure. Ponudbo, ki naj vsebuje podpisan scan obrazcev 1. in 2., posredujte na elektronski naslov ida.pracek@spiritslovenia.si, s pripisom »Osveščanje podjetnikov s področij prenosa lastništva«.

 

Povabilo podpornim institucijam s področja podjetništva k oddaji ponudbe v okviru enostavnega postopka za izvedbo naslednjega predmeta javnega povabila: Vključitev strokovnih predavanj in izmenjav dobrih praks s področja prenosa lastništva v družinskih podjetij v dogodke za podjetnike in lastnike podjetij.

Predmet javnega povabila:

Predmet ponudbe je spodbuditi deležnike na področju spodbujanja podjetništva, da v okviru lastnih dogodkov promovirajo pomen družinskega podjetništva in osveščajo lastnike družinskih podjetij o pomenu priprave in različnih tehnikah prenosa podjetja na naslednike, predstavitev dobrih praks in managment v družinskem podjetništvu.

Naročnik pričakuje, da bodo podporne institucije s področja podjetništva v okviru lastnih dogodkov:

  1. vključile najmanj eno uro predavanja strokovnjakov, ki imajo izkušnjo na področju prenosa lastništva in posredovanje izkušnje dobre/ih praks/e;
  2. med udeležence vključila podjetnike in lastnike podjetij, ki so lahko tudi družinski podjetniki prve, druge in tretje generacije;
  3. udeležence seznanili s priložnostmi in pastmi družinskega podjetništva na dveh od štirih vsebinskih področjih:
  • prenosu lastništva na mlajše generacije;
  • predstavitev dobrih praksah vodenja in prenosa lastništva v družinskih podjetij v Sloveniji in tujini oz. čezmejno;
  • managementu družinskih podjetij;
  • predstavitev različnih sistemov družinskih podjetij s poudarkom na družinski ustavi.

Več

Višina sredstev:

Rezervirana sredstva za izvedbo tega javnega naročila so do  20.000,00 EUR z DDV.

Pogoji za sodelovanje:

Na javno povabilo se lahko prijavijo pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo  v Republiki Sloveniji, društva, registrirana v Republiki Sloveniji, ter zavodi, ki izvajajo srečanja in izobraževanja za MSP in se je njihovih predavanj in izobraževanj v zadnjem letu udeležilo vsaj 40 predstavnikov podjetnikov in/ali lastnikov podjetij.

Vsaka podporna institucija in z njo lastniško povezane organizacije, ki jo je SPIRIT Slovenija, javna agencija prepoznal kot deležnika na področju spodbujanja družinskega podjetništva je povabljena k sodelovanju lahko sodeluje z največ desetimi ponudbami lastnih dogodkov v katere bodo vključili predmet tega javnega povabila.

Naročnik bo po izboru ponudb za posamezno podporno institucijo za predavanje izdal naročilnico.

Prijavitelj se z oddajo prijave strinja, da bo agenciji omogočil pred  financiranim strokovnim predavanjem 5 min predstavitev s poudarkom na predstavitvi ukrepov agencije za MSP.

Prijava:

Prosimo vas, da nam najkasneje do ponedeljka, 26. 6. 2017, do 12.00 ure posredujete ponudbe, ki naj vsebuje podpisan scan obrazcev 1. in 2. Ponudbe posredujte na e-naslov: ida.pracek@spiritslovenia.si s pripisom »Osveščanje podjetnikov s področij prenosa lastništva«.

Elektronski dokumenti: