Skip to main content

Javno povabilo osnovnim šolam k sodelovanju pri spodbujanju ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti med mladimi v šolskem letu 2017/2018

| Podjetništvo, inovativnost in tehnološki razvoj

Rok prijave: Rok za prejem prijav na to povabilo je 26. 6. 2017, do 13.00 ure.

Predmet javnega povabila:

SPIRIT Slovenija, javna agencija pod okriljem Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo v okviru programa Spodbujanje ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti med mladimi vabi k sodelovanju osnovne šole pri razvoju kompetenc mladih in sodelujočih v učnih procesih v osnovnih šolah s področja ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti.

Z aktivnostmi v okviru programa želimo doseči naslednje cilje:

  • zagotoviti spodbujanje razvoja osebnostnih lastnosti, ki so pomembne za podjetnost: ustvarjalnost, samoiniciativnost, sprejemanje tveganja in odgovornosti, samozavest ...,
  • oblikovati osnovna znanja in stike s poslovnim svetom in s tem razumevanje vloge ustvarjalnosti, podjetnosti in podjetništva za družbo,
  • spodbuditi razvijanje zavesti o podjetništvu kot družbeni kategoriji tudi zato, da se posamezniki odločajo za uresničevanje svojih idej in udejanjanja lastnih podjemov,
  • zagotoviti sodelovanje vseh deležnikov in celotne družbe, kar pomeni vključevanje učencev, staršev, učiteljev, podjetij in lokalne skupnosti.

V šolskem letu 2017/2018 bomo spodbujali izvajanje aktivnosti v obliki interesne dejavnosti ali krožka, ki poteka v skladu z metodologijo, ki jo je razvil Zavod RS za šolstvo v projektu Razvoj, implementacija in evalvacija modela za spodbujanje inovativnosti učencev v osnovnih šolah, ki sta ga financirala SPIRIT in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Šolam bomo za izvajanje te aktivnosti zagotovili brezplačno zagotovitev materiala, gradiv in učnih pripomočkov, ki so potrebni za izpeljavo interesne dejavnosti ali krožka.

Več

Prijava:

Rok za prejem prijav na to povabilo je 26. 6. 2017, do 13.00 ure.

Dodatne informacije:

SPIRIT Slovenija, javna agencija, Kontaktna oseba: Boris Kunilo, Tel: (01) 5891 883, e-naslov: boris.kunilo@spiritslovenia.si.

Elektronski dokumenti:

 

Odobrili sredstva naslednjim šolam:

NAZIV ŠOLE

Osnovna šola Podgorje pri Slovenj Gradcu

Osnovna šola Križe

Osnovna šola heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu

Osnovna šola Miklavž na Dravskem polju

MONTESSORI INŠTITUT, Zavod za pomoč staršem pri razvoju otrok

Osnovna šola Primoža Trubarja Velike Lašče

Osnovna šola Gustava Šiliha Laporje

Osnovna šola Belokranjskega odreda Semič

Osnovna šola Toneta Čufarja

Osnovna šola Tabor Logatec

Osnovna šola Ivana Groharja

Osnovna šola Vižmarje - Brod

Osnovna šola Hajdina

Osnovna šola Cirila Kosmača Piran

Osnovna šola Šenčur

Osnovna šola Ivanjkovci

Osnovna šola Brežice

Osnovna šola Podlehnik

Osnovna šola Sostro

Osnovna šola Srečka Kosovela Sežana

Osnovna šola Rodica

Osnovna šola Fokovci