Skip to main content

Javno povabilo k partnerstvu pri projektu »Slovenski forum inovacij 2016«

| Podjetništvo, inovativnost in tehnološki razvoj

Rok prijave: 16.9.2016 do 15. ure

Predmet javnega povabila

Slovenski forum inovacij je osrednji nacionalni vseslovenski poslovni dogodek na temo inovativnosti in podjetništva, ki kaže inovacijsko sposobnost Slovenije in je platforma za predstavitev idej ter navezavo stikov za nadaljnji razvoj. Letos bo prireditev organizirana 20. in 21. septembra 2016 na gospodarskem razstavišču. Razstavo Slovenskega foruma inovacij bo bogatilo 40 najboljših slovenskih inovacij, dogodek pa ni le razstava inovacij, je veliko več. Na strateški ravni predstavlja pomembno vez med strokovno javnostjo in splošno javnostjo, podjetniki in uporabniki. Hkrati predstavlja in odpira pomembne in aktualne teme s področja inovativnosti, s katerimi spodbudi slovensko javnost o vprašanjih, ki pomembno vplivajo na rast inovativne družbe kot celote. Zato od potencialnih partnerjev pričakujemo dizajnirano opremo in izdelke, ki izražajo slovensko inovativnost tudi na tem področju.

Potencialni partner bo v okviru projekta »Slovenski forum inovacij 2016« predstavljen z:

  1. Deljenjem promocijskih brošur partnerja na dogodku,
  2. Zahvalo moderatorja na odprtem odru,
  3. Zahvalo in objavo logotipa na družabnih omrežjih naročnika.

Pogoji za sodelovanje

Pri projektu lahko sodeluje pravna oseba ali samostojni podjetnik, ki ima interes sodelovati v skladu s tem javnim povabilom. Ob izraženem interesu za sodelovanje se potencialni partner strinja s pogoji, navedenimi v predmetu javnega povabila. 

Rok za oddajo interesa

Naročnik bo interes za sodelovanje sprejemal do 16.9.2016 do 15. ure. Ponudbe morajo prispeti na elektronski naslov naročnika: sfi@spiritslovenia.si. Interes za sodelovanje izrazite s podpisanim in skeniranim Obrazcem 1.

Naročnik si pridržuje pravico, da bo predloge, ki se bodo prekrivali, naknadno uskladil s posameznim partnerjem. Prednost pri izbiri bo imel interesent, ki bo prej oddal svoj interes.

Z izbranim ponudnikom, ki bo izkazal interes v okviru tega javnega povabila, bo sklenjena pogodba. 

Interes za sodelovanje izrazite s podpisanim in skeniranim obrazcem