Skip to main content

Povabilo k oddaji ponudb za izvedbo raziskave - »Skrivnostni nakup« - Mystery Shopping

| Podjetništvo, inovativnost in tehnološki razvoj

Rok prijave: Rok za oddajo ponudb je 17. maj 2016, do 13.00 ure.

SPIRIT Slovenija, javna agencija namerava na podlagi tega javnega naročila izbrati izvajalca za izvedbo raziskave »Skrivnostni nakup« - Mystery Shopping.

Predmet javnega naročila:

Predmet javnega naročila je raziskava, izvedena na podlagi obiskov na 135 enotah subjektov podjetniškega podpornega okolja v Sloveniji, ki bi jih opravili »skrivnostni kupci« oz. stranke in ocenili zaposlene (svetovalce) z namenom, da se ugotovi, kje, v katerih fazah svetovalnega postopka so svetovalci dobri (strokovnost, odzivnost, prijaznost itd.), kje so skriti potenciali oz. možnosti za izboljšave, ipd.

Z izvedeno raziskavo »Skrivnostni nakup« nameravamo izmeriti izvajanje svetovalnega postopka, koliko zaposleni (svetovalci) poznajo postopke svetovanja in »produkte«, ki jih predstavljajo, kako močni so v komunikaciji s strankami ipd.

Na podlagi rezultatov raziskave bodo pripravljeni predlogi ukrepov za uvedbo morebitnih sprememb pri svetovalnih storitvah, ki jih izvajajo subjekti podjetniškega podpornega okolja.

Več o javnem naročilu

Pogoji za sodelovanje:

Več o pogojih najdete tukaj.

Višina sredstev:

Naročnik ima za izvedbo raziskave namenjena sredstva v višini do 10.000 EUR z vključenim DDV.

Prijava:

Rok za oddajo ponudb je 17. maj 2016, do 13.00 ure. Upoštevajo se vse ponudbe, prejete do navedene ure, po pošti, osebno ali po mailu.

Ponudbe naj bodo posredovane v pisni obliki na naslov SPIRIT Slovenija, javna agencija, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana, s pripisom »Skrivnostni nakup - Mystery Shopping 2016« ali v elektronski obliki na MysteryShopping2016@spiritslovenia.si.

Elektronski dokumenti: