Skip to main content

Javno povabilo k partnerstvu pri projektu »Slovenija na EXPO Milano 2015«

| Internacionalizacija in tuje neposredne investicije

Rok prijave: PODALJŠANJE JAVNEGA POVABILA: Naročnik bo interes za sodelovanje sprejemal do 15. 3. 2015.

Cilj javnega povabila:

Z javnim povabilom želi naročnik pridobiti poslovne partnerje s področja različnih gospodarskih dejavnosti za celovito predstavitev Slovenije na svetovni razstavi, ki bo prvič v zgodovini organizirana v neposredni bližini Slovenije, sosednji Italiji, ki je ena najpomembnejših gospodarskih partneric Slovenije. To poleg splošne in turistične predstavitve Slovenije predstavlja izredno priložnost za učinkovito gospodarsko promocijo.

Predmet javnega povabila:

Svetovna razstava EXPO bo prihodnje leto od 1. maja do 31. oktobra potekala v Italiji, v mestu Milanu. Udeležilo se je bo 144 držav sveta, ki predstavljajo 94% vse svetovne populacije. Napoved organizatorjev je, da bo EXPO Milano 2015 obiskalo vsaj 20 mio ljudi, od tega 15 mio Italijanov (vsak četrti Italijan) in 5 mio ljudi iz preostalega sveta. Dodatno bo dogajanje prek različnih komunikacijskih kanalov spremljala milijarda ljudi po vsem svetu.

Osrednja tema razstave je »Hrana za planet - energija za življenje«, v okviru te zelo široke teme pa številne vsebinsko povezane podteme: zdrava prehranma, zelen življenjski slog, ekološke inovacije, zelene tehnologije, trajnostni razvoj…

V skladu s sklepom Vlade RS se bo Slovenija vsebinsko predstavila z državno znamko »I feel Slovenia« in z uporabo že uveljavljenega slogana »I feel Slovenia, Green. Active. Healthy.« Slogan se odlično sklada z osrednjo temo razstave. Slovenija se na razstavi predstavlja s samostojnim paviljonom v velikosti 800m2, z izjemno atraktivno lego v središču svetovne razstave. Zemljišče se nahaja na križišču dveh glavnih ulic prizorišča, kjer je predvideno osrednje družabno dogajanje svetovne razstave. V neposredni bližini je italijanski paviljon, gledališče odprtega tipa, most za pešce, javni park, območje barov in restavracij. Gre za eno redkih pozicij, ki omogoča pogled na praktično celoten paviljon.

Potencialni partner se bo v okviru projekta »Slovenija na EXPO Milano 2015« v osnovi lahko predstavil na več (ali različni kombinaciji) načinov:

  1. na tipiziranih promocijskih površinah (pulti, LCD zasloni) znotraj samega paviljona,
  2. v okviru organizacije dogodkov na prireditveni površini, odru pred paviljonom, ki ima vgrajen LED zaslon,
  3. v okviru organizacije VIP, poslovnih dogodkov v samem paviljonu,
  4. v okviru predstavitvenih dogodkov »Slovenija na EXPO Milano 2015«, ki jih bo naročnik organiziral pred začetkom razstave in med njo,
  5. v okviru posebne poslovne brošure »Slovenija na EXPO Milano 2015«, ki bo eno glavnih promocijskih orodij slovenske gospodarske diplomacije v letu 2015,
  6. na posebni spletni strani »Slovenija na EXPO Milano 2015«,
  7. z uporabo naziva »Partner predstavitve Slovenije na EXPO Milano 2015«.

Predstavitev potencialnega partnerja je lahko terminsko prilagojena njegovim željam in interesom, razen v primeru, ko gre za splošna promocijska orodja, ki bodo pripravljena za čas celotne razstave.

Pogoji za sodelovanje:

Pri projektu lahko sodeluje pravna oseba ali samostojni podjetnik, ki ima interes sodelovati na svetovni razstavi v okviru predstavitve Slovenije, pri čemer mora biti vsebina njegove predstavitve, promocija proizvodov, storitev… vsebinsko povezana z osrednjo temo razstave ter vsebino predstavitve Slovenije. Končni način predstavitve naročnik uskladi s potencialnim partnerjem, pri čemer upoštevata nabor različnih promocijskih orodij.

Ob izraženem interesu za sodelovanje mora potencialni partner navesti oblike sodelovanja, skladno s Prilogo 1 - promocijski paketi.

Rok za prijavo:

PODALJŠANJE JAVNEGA POVABILA: Naročnik bo interes za sodelovanje sprejemal do 15. 3. 2015, kar bo omogočilo ustrezno in učinkovito izdelavo promocijskih orodij in organizacijo predstavitve potencialnih partnerjev. Ponudbe morajo prispeti na naslov naročnika: SPIRIT Slovenija, javna agencija, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana.

Naročnik si pridržuje pravico, da bo predloge, ki se bodo časovno in vsebinsko prekrivale, naknadno uskladil s posameznim partnerjem. Prednost pri izbiri termina bo imel interesent, ki bo prej oddal svoj interes.

Z izbranim ponudnikom, ki bo izkazal interes v okviru ponujenih promocijskih paketov bo sklenjena pogodba.

Dodatne informacije:

Podrobnejša dokumentacija, oblika in vrednost promocijskih paketov, kontakt za usklajevanje:

Celovita predstavitev Slovenije na EXPO Milano 2015, pregled različnih opcij predstavitve, vrednost posameznih promocijskih paketov… so predstavljeni na spletni strani: www.spiritslovenia.si/EXPO Milano 2015, kontaktna oseba za usklajevanje s potencialnimi partnerji pa je mag. Tilen Majnardi, e-pošta: tilen@solutia.si, Tel: +386 51 359 646. Celovitejše informacije o razstavi EXPO Milano 2015 se nahajajo na spletni strani organizatorja: http://www.expo2015.org/.

Slovenski paviljon si lahko ogledate spodaj v videoposnetku.

Elektronski dokumenti:

Javno povabilo

Javno povabilo

Podaljšanje javnega povabila

Priloga 1 - Promocijski paketi

Priloga 2 - Predstavitev Slovenije

Priloga 3 - Vizualizacija, predstavitev v okviru paviljona