Skip to main content

Pravna obvestila

Copyright © SPIRIT Slovenija

Slikovno gradivo in vsebine, objavljene na teh spletnih straneh, so last podjetja SPIRIT Slovenija in se lahko uporabljajo le v nekomercialne namene, kjer pa morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih pravicah in se torej ne smejo prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati brez pisnega dovoljenja podjetja SPIRIT Slovenija.

SPIRIT Slovenija ni odgovoren za občasno nedelovanje strani, morebitno netočnost informacij in tudi ne za morebitno škodo nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij. SPIRIT Slovenija si pridržuje pravico do sprememb vsebin objavljenih na svojih spletnih straneh.