Skip to main content

Uspešna predstavitev aktivnosti MGRT na MOS

| PR

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) je na letošnjem MOS v Celju na svojem razstavnem prostoru pripravilo pestro predstavitev aktivnosti ministrstva, izvajalskih institucij in organov v sestavi. Nastop je uspel, kar dokazuje tudi posebno priznanje, ki ga Celjski sejem podelil ministrstvu za inovativno urejeno in celostno podobo razstavnega prostora ter kakovostni program na področjih internacionalizacije, podjetništva, tehnološkega razvoja, turizma, notranjega trga, regionalnega razvoja in lesarstva.

SPIRIT Slovenija je predstavljal aktivnosti, ki jih izvaja za podjetja, organiziral pa je tudi kitajsko slovenski poslovni forum, na katerem so bile predstavljene številne priložnosti za nadaljnjo krepitev gospodarskega sodelovanja med državama ter  usposabljanje svetovalcev in referentov sistema SPOT - Slovenska poslovna točka, ki se ga je udeležilo več kot 100 referentov in 62 svetovalcev.  Agencija je pod imenom SPOT Global prevzela krovno vlogo v sistemu SPOT ter izvaja aktivnosti koordinacije in integracije delovanja vseh ostalih ravni sistema. Njena glavna naloga je pomoč domačim in tujim investitorjem, nudenje storitev v zvezi z internacionalizacijo podjetij ter koordinacija tretje ravni SPOT Svetovanje in skrb za promocijo celotnega sistema SPOT. Tako so bile na stojnici SPOT – Slovenska poslovna točka vsem zainteresiranim uspešno predstavljene brezplačne podporne storitve države za poslovne subjekte, ki se izvajajo v okviru štirih ravni sistema SPOT  (SPOT Global, SPOT Svetovanje, SPOT Registracija in Portal SPOT) ter potekala različna svetovanja.

Na dogodku "Podjetna Slovenija 2019: Digitalizacija prihodnosti MSPjev in Semenski kapital za razvojni preboj podjetij", je bil predstavljen Javni razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2019-2022 »E-POSLOVANJE 2019-2022,« ki ga izvaja SPIRIT Slovenija. Sicer pa so svoje storitve in izdelke na razstavnem prostoru MGRT vse dni razstavljale tudi ženske podjetnice, ki so bile vključene v program usposabljanja za brezposlene ženske s terciarno izobrazbo, ki ga je izvajala agencija.

Namen udeležbe ministrstva na MOSu je bil celovita predstavitev programov in aktivnosti, ki jih izvaja ministrstvo skupaj z organi v sestavi in izvajalskimi institucijami ter vzpostavitev neposredne komunikacije s podjetji in posamezniki. Na razstavnem prostoru, ki je predstavljal poslovno stičišče, so vse dni potekala tudi individualna svetovanja in informiranje obiskovalcev s strani informatorjev različnih izvajalskih institucij. 

Foto: STA

*****