Skip to main content

Na MOS potekalo usposabljanje za svetovalce in referente sistema SPOT

| PR

Danes je na celjskem sejmišču pod okriljem SPIRIT Slovenija potekalo usposabljanje svetovalcev in referentov sistema SPOT - Slovenska poslovna točka, ki se ga je udeležilo več kot 100 referentov in 62 svetovalcev. Udeleženci so poglobili poznavanje sistema državnih pomoči za podjetja na področju poslovne odličnosti, digitalizacije in prenosa lastništva, davčne zakonodaje ter državnih pomoči MSP preko različnih vavčerjev.

Udeležence je uvodoma nagovoril minister Zdravko Počivalšek, ki je izpostavil, da sistem SPOT vse bolj deluje kot enoten sistem, kar dokazujejo tudi dobri lanskoletni rezultati. Sistem SPOT predstavlja podporno okolje, ki potencialnim in obstoječim podjetnikom, podjetjem in poslovnim subjektom v vseh fazah razvoja nudi brezplačne storitve pri poslovanju z državo.

Usposabljanje svetovalcev in referentov SPOT

V okviru sistema so storitve združene na štirih ravneh.

Vzpostavljen je osrednji državni portal in spletna stran sistema SPOT za potencialne podjetnike in podjetja. SPOT Registracija so fizične točke, kjer uporabnik lahko opravi postopke registracije podjetja in druge elektronske postopke preko portala SPOT s pomočjo referenta. Lani je na 155 točkah SPOT Registracija več kot 400 referentov nudilo pomoč podjetnikom pri 120.000 postopkih.

Storitve sistema SPOT

Tretjo raven sistema SPOT predstavlja 12 regijskih točk SPOT Svetovanje, ki poleg pomoči pri registracijskih postopkih in elektronskih postopkih preko portala SPOT nudijo tudi strokovno pomoč svetovalcev v obliki informiranja, svetovanja, organizacijo delavnic in usposabljanj za potencialne podjetnike in podjetnike ter izmenjave dobrih praks. V okviru mreže SPOT Svetovanje so lani svetovalci izvedli preko 11.300 svetovanj, delavnic ter drugih oblik izmenjave dobrih praks in informacij o poslovnih priložnostih.

12 regijskih točk SPOT Svetovanje

Krovno vlogo v sistemu SPOT je pod imenom SPOT Global na četrti ravni prevzela agencija SPIRIT Slovenija, ki izvaja aktivnosti koordinacije in integracije delovanja vseh ostalih ravni sistema. Njena glavna naloga je pomoč domačim in tujim investitorjem, nudenje storitev v zvezi z internacionalizacijo podjetij ter koordinacija tretje ravni SPOT Svetovanje in skrb za promocijo celotnega sistema SPOT. Lani je bilo opravljenih več kot 270 svetovanj tako domačim izvoznikom kot tujim potencialnim investitorjem.

Brošura SPOT

******

Več informacij: Lidija Vinkovič, odnosi z javnostmi, T: 01 589 18 75, M: 041 867 975, E: lidija.vinkovic@spiritslovenia.si