Skip to main content

Prva generacija mestnih menedžerjev je uspešno zaključila usposabljanje

| PR

Včeraj so bili podeljeni certifikati prvi generaciji slušateljev, ki je uspešno zaključila usposabljanje za mestne menedžerje. Vseh 23 slušateljev je v mesecu intenzivnega izobraževanja poleg strokovnih znanj spoznalo tudi dobre prakse domačih in tujih občin, pridobilo veliko idej, orodij in znanja, s katerimi bodo lahko izvajali aktivnosti in projekte za uspešno upravljanje njihovih mestnih središč.

Prva generacija slušateljev, ki je uspešno zaključila usposabljanje za mestne menedžerje. Foto: arhiv SPIRIT Slovenija

Prvi izobraževalni program v Sloveniji za mestne menedžerje so skupaj razvili Javna agencija SPIRIT Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in DOBA Fakulteta. Pripravljen je po vzoru podobnih izobraževalnih programov in usposabljanj za mestne menedžerje v različnih evropskih mestih, v katerih se zavedajo težav izumiranja mestnih središč.

Program je namenjen vsem mestnim menedžerjem in zaposlenim na občinah, ki so odgovorni za upravljanje mestnih središč, ter osebam iz institucij, ki z občino sodelujejo pri upravljanju le teh. Intenziven 4-tedenski program, ki ga je uspešno zaključilo 23 slušateljev, je potekal v štirih modulih, v katerih so se seznanili z modelom menedžmenta mestnih središč, strateškim upravljanjem in spodbujanjem podjetništva v mestnih središčih, pa tudi z inoviranjem in trženjem ter učinkovitim komuniciranjem za obuditev mestnih središč. Namen izobraževanja je bil razvoj kompetenc mestnih menedžerjev za lažje upravljanje mestnih središč, njihovo ponovno oživitev in zagotavljanje trajnostnega razvoja za kakovostno bivanje prebivalcev in obiskovalcev. Več informacij o programu

Na včerajšnji zaključni prireditvi na Ljubljanskem gradu je Marlen Skarlovnik z Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo podrobneje predstavila program Spodbujanje inovativnih ukrepov za spodbujanje podjetništva v mestnih središčih, ki ga je ministrstvo skupaj z javno agencijo SPIRIT Slovenija začelo izvajati v letu 2016.  »S promocijskimi aktivnostmi, izvajanjem regijskih izobraževanj in delavnic smo želeli doseči, da občine prepoznajo svojo vlogo pri razvoju novih podjetniških priložnosti ter spodbujajo lokalne ponudnike k povezovanju. To smo spodbudili z izobraževanjem za mestne menedžerje, kjer so udeleženci pridobili potrebna znanja.«

Za uspešno zaključeno usposabljanje so prejeli certifikate, ki jih je v nadaljevanju podelila  Ajda Cuderman, v. d. direktorja SPIRIT Slovenija, še prej pa izpostavila povezovalno vlogo mestnega menedžerja: »Menedžer mora biti sposoben celovitega in strateškega razmišljanja, da skupaj s prebivalci najde edinstvene razvojne priložnosti mestnega središča, upoštevajoč njegove danosti. Odlična komunikacija z vsemi deležniki, sklepanje partnerstev, usklajevanje interesov, mreženje, sposobnost pogajanja in iskanje finančnih virov so pri njegovem delu bistveni. Upam, da bo prva generacija mestnih menedžerjev s pridobljenimi znanji  pomembno pripomogla k nadaljnjemu razvoju naših mestnih središč.«

Na včerajšnji zaključni prireditvi na Ljubljanskem gradu je bil podrobneje predstavljen projekt TCM (Town Centre Management – upravljanje mestnih središč) in ukrepi spodbujanja podjetništva v mestnih središčih, na koncu pa so udeleženci prejeli tudi certifikate. Foto: arhiv SPIRIT Slovenija

»Mestni menedžer je nosilec idej, je tista oseba, ki različne zamisli usklajuje, je skrbnik kakovosti bivanja v središču mest. Za uspešno upravljanje mestnega središča pa potrebuje različna znanja in kompetence. In zato smo razvili naš program usposabljanja. Udeleženci so bili nad njim navdušeni, morda sprva malce skeptični, saj je šlo za pilotno izvedbo usposabljanja, nekateri so se tudi prvič srečali s takšnim online izobraževanjem, na koncu pa izjemno zadovoljni. Razmišljamo tudi o nadgradnji omenjenega programa v smeri dodatnih, nadaljevalnih vsebin, predvsem pa upamo, da se ga bodo udeležili tudi slušatelji iz ostalih občin,« sta povedali mag. Mojca Skalar Komljanc iz SPIRIT Slovenija in Nataša Žaberl iz MGRT, skrbnici programa Spodbujanje podjetništva v mestnih središčih, v okviru katerega je bilo izvedeno usposabljanje.

Slušatelji so izrazili veliko zadovoljstvo nad programom usposabljanja, saj  jim je tovrstnih znanj manjkalo in jim bodo pri njihovem delu zelo koristila. Večina bi se z veseljem udeležila tudi nadaljevalnega usposabljanja.

Olga Karba, županja Mestne občine Ljutomer: »To usposabljanje je bilo natančno tisto, kar je večina od udeležencev nujno potrebovala. V izobraževanju sem uživala in verjamem, da bom pridobljeno znanje koristno uporabila v svoji lokalni skupnosti. Obenem sem dobila tudi potrditev, da delamo v pravi smeri, saj se veliko pogovarjamo z občankami in občani, kar je pravi način za dobro vodenje mesta. Participatorno načrtovanje je ključ do dolgoročnega uspeha – prisluhneš občanom, gospodarstvenikom, obrtnikom in z dobro ekipo sodelavcev sestaviš zgodbo. Vsekakor si želim tudi nadaljevalnega usposabljanja, še bolj pa si želim, da bi se zanj odločilo več županj in županov. Mislim, da bi morali biti vsi slovenski župani vizionarji, imeti jasno vizijo in strategijo razvoja občine, zato so ta znanja izjemno dobrodošla.«

Helena Turk, Mestna občina Maribor: »Občine smo se dolgo časa srečevale na neformalnih srečanjih ter si predajale izkušnje in dobre prakse, zato nas veseli, da so naše aktivnosti obrodile sadove in je tudi država prepoznala pomen oživljanja mestnih središč s programom usposabljanja in ustoličenjem profila mestnega menedžerja kot pomembne funkcije v mestnih upravah. Vesela sem, da sem v prvi skupini mestnih menedžerjev. V tem mesecu zelo intenzivnega izobraževanja smo spoznali dobre prakse domačih in tujih občin, pridobili veliko idej, orodij in znanja, s katerimi bomo lahko pripravljali akcijske načrte in navduševali naše župane in vodstvene delavce na občinah za izvajanje aktivnosti in projektov za uspešno upravljanje naših mestnih središč. Želela bi, da bi agencija podprla promocijo profila mestnega menedžerja in predstavila pomen tega profila županom. Mislim, da se župani še vedno premalo zavedajo priložnosti in prednosti, ki jih ponuja takšno delovno mesto in kaj lahko mesto z njim pridobi.«

 

******

Več informacij: Lidija Vinkovič, odnosi z javnostmi, T: 01 589 18 75, M: 041 867 975, E: lidija.vinkovic@spiritslovenia.si