Skip to main content

Z drznimi spremembami do zadovoljnih zaposlenih in dolgoročnega poslovnega uspeha

| PR

Preseganje globoko zakoreninjenih lastnih in družbenih prepričanj je nujno za dolgoročen uspeh podjetja, čeprav predstavlja enega največjih podjetniških in življenjskih podvigov, so sklenili sogovorniki na včerajšnji okrogli mizi Pogum šteje na Ljubljanskem gradu. V svojih podjetjih so uveljavili nekonvencionalne rešitve, kot je denimo šesturni delovnik ali neomejen plačan dopust, kljub temu da zakonodaja tega ne omogoča ter s tem močno dvignili zadovoljstvo in zavzetost svojih zaposlenih.

 

Preseganje globoko zakoreninjenih lastnih in družbenih prepričanj je nujno za dolgoročen uspeh podjetja, čeprav predstavlja enega največjih podjetniških in življenjskih podvigov, so sklenili sogovorniki na včerajšnji okrogli mizi Pogum šteje na Ljubljanskem gradu.

Uvodoma je udeležence pozdravil predsednik vlade Marjan Šarec ter izpostavil nujnost spodbujanja pozitivnega mišljenja, voljo do dela in tudi pogum v celotni družbi, ne samo v podjetjih. »Za drzne odločitve potrebuješ veliko poguma. Če ga nimaš, ti tudi vse znanje na tem svetu prav nič ne pomaga,« je poudaril.

Z njim se je strinjal tudi dr. Robert Ličen, direktor Podjetniškega centra Pegasus, ki je poudaril, da je potrebna kar zajetna mera poguma, da podjetnik stopi izven začrtanih okvirjev in izpelje drzne podjetniške podvige, ki so v dobro ne samo zaposlenih, temveč podjetju omogočijo rast in dolgoročen uspeh. Sestavine recepta za poslovni in življenjski uspeh pa so po njegovem mnenju poleg poguma še strast do tega, kar delaš, jasna vizija in vztrajnost ter pozitivna naravnanost.

Pogum je nujen tudi pri odločitvi za trajnostno strateško transformacijo, saj v današnjih časih vključevanje in načrtovanje družbenih, okoljskih in ekonomskih učinkov v poslovne procese postaja prioriteta in nuja, je v nadaljevanju poudarila Alenka Hren, vodja programa Trajnostne poslovne transformacije na SPIRIT Slovenija. »Z vzpostavljanjem trajnostnih poslovnih strategij in modelov vodilna podjetja iz različnih panog po vsem svetu že uspešno ustvarjajo novo vrednost in ohranjajo konkurenčno prednost, zato morajo tudi slovenska podjetja iti v korak s temi spremembami,« je izpostavila.

Med udeleženci so bila tudi podjetja, ki so že stopila na to pot - M Sora, Blaj, Talum in Engrotuš –  ter predstavila svojo izkušnjo stopanja po poti trajnostne strateške transformacije in tudi njene prve učinke. Ta podjetja so bila del pilotnega programa, ki ga je SPIRIT Slovenija izvajal v letih 2016-2018. Hrenova je nato predstavila nov program trajnostne strateške transformacije slovenskih podjetij, ki se bo izvajal do leta 2022 in pozvala udeležence k vključitvi vanj. 

Sledila je okrogla miza, na kateri so sodelovali Marko Podgornik, direktor podjetja Mikro + polo d. o. o., Matej Feguš, direktor podjetja Donar d. o. o. in David Kozinc, vinar in vinogradnik vinske kleti Kozinc.

Sledila je okrogla miza, na kateri so sodelovali Marko Podgornik, direktor podjetja Mikro + polo d. o. o., Matej Feguš, direktor podjetja Donar d. o. o. in David Kozinc, vinar in vinogradnik vinske kleti Kozinc. »To so podjetniki, ki so imeli dovolj poguma, da so stopili ven iz začrtanih okvirjev ter s svojimi odločitvami spremenili trdno zakoreninjena prepričanja, ki pogosto ovirajo uspeh podjetja in zadovoljstvo zaposlenih,« jih je predstavil dr. Robert Ličen, ki je vodil okroglo mizo. Sogovorniki so namreč v svojih podjetjih uveljavili nekonvencionalne rešitve, kot je denimo šesturni delovnik ali neomejen plačan dopust, kljub temu da zakonodaja tega ne omogoča.

»Sam si prizadevam za družbeno odgovorno in trajnostno delovanje našega podjetja, pomembno mi je, da ljudje z veseljem pridejo na delo, zato smo uvedli 6-urni delovnik. Razlog za to odločitev je bila obremenjenost zaposlenih v proizvodnji in zdravstvene težave nekaterih sodelavcev. Zaposleni tako delajo šest ur, plačani so za osem, je pa seveda pogoj, da je delo narejeno,« je pojasnil Matej Feguš, direktor podjetja Donar, d. o. o. Sicer imajo v podjetju tudi pravilo, da ljudem ne dajejo dela, za katerega niso dobri, saj je to slabo za podjetje, kar je tudi eden od ukrepov za izboljšanje zadovoljstva zaposlenih. Po Feguševem mnenju je namreč v življenju izjemno pomembno, da zna človek postavljati meje in jasno pove, česa ne želi ali ne zmore delati, ker mu sicer takšno delo lahko povzroči veliko stisko.

»V našem podjetju ne gledamo na to, kaj je dobro za nas, temveč, kaj je dobro za podjetje,« dejal direktor podjetja Mikro + polo Marko Podgornik, ki je po ugotovitvi, da ljudje ne hodijo z veseljem na delo začel uvajati spremembe. Med odlično sprejetimi je bil neomejen plačan dopust za zaposlene, ki ga zaposlenemu ne odobri vodja, temveč sodelavec, ki ga bo v tem času nadomeščal. »Takšnega dopusta, ki smo ga uvedli 2014, nihče ne izkorišča, starejši delavci običajno izkoristijo manj dopusta, kot bi jim ga pripadalo, mlajši z družinami pa nekaj več,« je pojasnil in dodal, da dopusta tudi ne prenašajo v naslednje leto. Njihovi zaposleni se z veseljem učijo drug od drugega, predajajo svoje znanje in ga ne skrivajo, poudarjajo medsebojno sodelovanje, timsko delo in kulturo aktivnega poslušanja in slišanja. Zaposleni lahko v službo pripeljejo tudi svoje domače ljubljenčke, družinske člane, kar vse prispeva k bolj ugodni delovni klimi. In še nekaj: zaposleni, ki želi delati več kot osem ur, potrebuje za to posebno dovoljenje, saj zaposleni potrebujejo ravnovesje med delovnimi in družinskimi obveznostmi, dodaja Podgornik.

»Moja služba je moj hobi, tako v vinogradu, vinski kleti kot tudi na trgu,«j e dejal vinar David Kozinc iz vinske kleti Kozinc in se strinjal s sogovornikoma, da morajo ljudje z veseljem opravljati svoje delo. »Če si srečen, si uspešen. Rad imam srečne ljudi okoli sebe, zato si prizadevam s svojim izdelkom – vinom – osrečiti ljudi.«

Okroglo mizo sta skupaj pripravila SPIRIT Slovenija in Podjetniški center Pegasus

 

******

Več informacij: Lidija Vinkovič, odnosi z javnostmi, T: 01 589 18 75, M: 041 867 975, E: lidija.vinkovic@spiritslovenia.si