Skip to main content

V Mariboru se je začelo mednarodno B2B poslovno srečanje SEEmeet Slovenia 2018

| PR

Danes se je v Mariboru pričelo dvodnevno jugovzhodno evropska poslovno B2B srečanje SEEmeet Slovenia 2018. Doslej tretji tak mednarodni dogodek v Sloveniji je skupaj pripravilo sedem regionalnih razvojnih agencij iz sedmih regij, podprla pa sta ga tudi Javna agencija SPIRIT Slovenija ter Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Omenjeno srečanje po besedah koordinatorja dogodka Franca Gönca ponuja platformo za podjetja iz različnih panog, pri čemer je poseben poudarek na podjetjih s področja digitalizacije industrijskih procesov, informacijsko-komunikacijske tehnologije, predelovalne industrije, podjetjih s področja energetske učinkovitosti in drugih storitev.

Najmnožičnejše tuje delegacije prihajajo iz Srbije, Madžarske in Italije, sicer pa so med drugim prisotni tudi podjetniki iz Turčije, Avstrije, Velike Britanije in še nekaterih držav. Gönca zelo veseli, da jim je uspelo povečati predvsem delež tujih udeležencev, saj je teh že skoraj polovica med vsemi sodelujočimi.

Kot je povedal direktor Mariborske razvojne agencije Mihael Leskovar, je srečanje namenjeno predvsem malim in mikro podjetjem, ki jim tako omogočajo lažji vstop na tuje trge oziroma lažje spoznavanje novih potencialnih tujih partnerjev.

Na današnjem dogodku po besedah Leskovarja gostijo 110 podjetij iz devetih evropskih držav, med njimi je 147 podjetnikov ter 25 drugih članov delegacij. V dveh dneh bodo izvedli kar 1182 sestankov, saj želijo z dobro organizacijo podjetnikom omogočiti, da v čim krajšem času opravijo čim več razgovorov in si odprejo čim več vrat za prihodnje.

"Prav to je ključna naloga nas kot podpornega okolja, ki skupaj skrbi za to, da bi tudi vzhodno kohezijsko regijo postavili ob bok zahodni in kljub nekoliko nižji absorbcijski sposobnosti črpanja evropskih sredstev s takimi dogodki poskrbimo, da bodo naša podjetja lažje konkurirala tudi na razpisih, ki jih objavljata SPIRIT SLovenija in gospodarsko ministrstvo," je dejal Leskovar.

Da je osrednje vodilo javne agencije SPIRIT Slovenija prav podpora slovenskim izvoznim podjetjem in spodbuda njihovih aktivnosti, ki vodijo v uspešne poslovne povezave in sklenitev novih poslov, pa je danes spomnila predstavnica agencije Petra Ambrožič. Rast izvoza po njenih besedah namreč potrjuje, da ima Slovenija izdelke, ki so primerni za globalne trge.

Med aktivnostmi za spodbujanje izvoza je omenila organizacijo poslovnih delegacij, dneve dobaviteljev, skupinske sejemske nastope in B2B poslovne sestanke. Slednji so namenjeni mreženju, ki jim omogoča v najkrajšem času spoznanje večjega števila potencialnih poslovnih partnerjev, tudi ta dogodek v Mariboru pa je po njenem primer dobre prakse. Na letni ravni sicer agencija po besedah Ambrožičeve organizira okoli 50 takšnih in podobnih dogodkov, rezultat tovrstnih aktivnosti pa je okoli tisoč obetavnih poslovnih stikov letno.

*****

Več informacij: Lidija Vinkovič, odnosi z javnostmi, T: 01 589 18 75, M: 041 867 975, E: lidija.vinkovic@spiritslovenia.si