Skip to main content

SPIRIT Slovenija vabi k vpisu v izobraževanje za mednarodno poslovanje ITM 2018 novo generacijo izvoznih managerjev

| PR

Javna agencija SPIRIT Slovenija vabi k vpisu novo generacijo mednarodnega izobraževalnega programa 'Vodenje izvoznega poslovanja – International Trade Management (ITM)'. Prijava v program je možna do 21. marca 2018.

Mednarodni izobraževalni program Vodenje izvoznega poslovanja – International Trade Management™ je leta 2017 uspešno zaključilo 16 udeležencev desete generacije slušateljev. Foto: STA/Nebojša Tejić

Program ITM velja za enega najučinkovitejših mednarodnih izobraževalnih programov s področja izvoznega poslovanja v Evropski uniji. SPIRIT Slovenija v sodelovanju z ITM Worldwide Foundation ter svetovno priznanimi strokovnjaki in svetovalci omenjeni program izvaja že od leta 2006. V tem času je program uspešno zaključilo že 131 zaposlenih v slovenskih malih in srednje velikih podjetjih.  Zadovoljstvo udeležencev je vsako leto izjemno.  Podjetja prvih štirih generacij kažejo odlične rezultate poslovanja v tujini - 35 podjetij je v treh do petih letih po udeležbi v programu ITM vstopilo na 63 novih tujih trgov in prihodke iz poslovanja na tujih trgih v povprečju povečalo za 40 odstotkov.

Program je namenjen mlajšim zaposlenim v izvoznih oddelkih malih in srednje velikih podjetij, ki so željni osebnega in strokovnega razvoja na področju mednarodnega poslovanja ter želijo aktivno pripomoči k uspešni širitvi poslovanja podjetja na nove tuje trge.

Izobraževanje poteka v angleškem jeziku, njegova glavna prednost pa je v izjemno praktični usmerjenosti, saj podjetja prisili k razmisleku in temeljitemu načrtovanju izvoznih aktivnosti ter jim na ta način prihrani nepotrebne stroške in napake. Z odličnimi vsebinami programa skuša agencija v podjetja 'pripeljati' znanje ter jim s tem prihraniti veliko časa in finančnih sredstev zaradi napačnih poslovnih odločitev. Program udeležence uči pogledati izven okvirov, zaznati poslovne priložnosti in spremembe na trgu.

Tudi letos bo program izpeljan v obliki štirih delavnic 'Passport2Export' ter petih mednarodnih seminarjev. V okviru delavnic Passport2Export udeleženci analizirajo trenutno strategijo in vizijo svojega podjetja ter motive za izvoz, opredelijo izvozne izdelke oziroma storitve, kupce, potencialne trge, oblike vstopa na izbrane tuje trge, potrebne aktivnosti in finančna sredstva in na tej podlagi pripravijo podroben izvozni načrt, ki mu dodajo še prodajno predstavitev podjetja, pripravljeno po trenutnih svetovnih smernicah. Na mednarodnih seminarjih udeleženci pridobijo znanja in veščine s področja mednarodnega poslovanja s poudarkom na raziskovanju trgov, mednarodnih tržnih strategijah, kulturi v podjetju in medkulturnih razlikah, vpeljavi sprememb v podjetja ter prodajnih in pogajalskih veščinah.

Udeleženci programa ITM pridobijo:

  • strokovno pripravljen izvozni načrt in prodajno predstavitev podjetja,

  • individualno svetovanje mednarodnih strokovnjakov,

  • najnovejša znanja in veščine s področja mednarodnega poslovanja,

  • mednarodna poznanstva in

  • diplomo, priznano s strani mednarodne organizacije IATTO (International Association of Trade Training Organisations).

Tudi v letu 2018 je v mednarodnem programu ITM prostora za 15 slovenskih podjetij/udeležencev. Stroške programa krije javna agencija SPIRIT Slovenija, podjetje krije stroške depozita, ki je jamstvo za redno prisotnost udeležencev in se po uspešnem zaključku izobraževanja vrne podjetju, ter stroške udeležbe zaposlenega na pet dnevnem sklopu seminarjev na Švedskem. 

Nastja Horvat, Alu alprem d. o. o.: »Znanje, pridobljeno v okviru programa ITM, mi bo v prihodnje zagotovo zelo koristilo. Posebej bi želela pohvaliti dobre predavatelje, saj sem pridobila široko znanje z različnih področij in tudi veliko praktičnih nasvetov, ki nam bodo v pomoč pri oblikovanju strategije nastopanja na tujih trgih. Lažje bomo strukturirano načrtovali cilje in aktivnosti in jih tudi finančno ovrednotili. Zelo koristna je bila izdelava izvoznega načrta, kjer res celostno razmišljaš o podjetju in potencialnih tujih trgih. Mislimo, da bomo sedaj lahko na trgu nastopali bolj ciljno in organizirano. «

Tone Stanovnik, Špica international, d. o. o.: »Izvoz je za Slovenijo ključnega pomena in program ITM je eden redkih slovenskih izobraževalnih programov, ki se posveča temu področju. Prepričan sem, da le usposabljanje na ustrezni mednarodni ravni lahko pomembno pripomore k uspehu izvoznika.«

Več o programu, pogojih za prijavo in izkušnjah dosedanjih udeležencev je na www.izvoznookno.si

 

******

Več informacij: Lidija Vinkovič, odnosi z javnostmi, T: 01 589 18 75, M: 041 867 975