Skip to main content

SPIRIT Slovenija skupaj s podjetji in institucijami v Inovacijski center Skolkovo v Ruski federaciji po nove priložnosti

| PR

Pod okriljem javne agencije SPIRIT Slovenija 16. in 17. oktobra 2017 v Rusko federacijo odhaja delegacija slovenskih podjetij in institucij, kjer bodo med drugim obiskali Inovacijski center Skolkovo. Rusko mesto inovativnih tehnologij, ki deluje s podporo države, stoji na obrobju ruske prestolnice ob glavni moskovski obvoznici in je sodobni znanstveno - tehnološki center, posvečen razvoju in komercializaciji novih tehnologij.

Inovacijski center Skolkovo je zamišljen kot moderni znanstveno - tehnološki park, povezan znanstveno - poslovni ekosistem in tudi kot samostojno mesto s stanovanji, v katerem naj bi spodbujali nastajanje novih uspešnih podjetij in novi gospodarski razvoj Rusije na temelju inovativnih tehnologij.

»Hiperkocka«, prva in ena od najbolj prepoznavnih zgradb v Skolkovu. Vir: Ilija Ivanov/wikipedia.org

Ruska federacija velja za močno znanstveno - tehnološko silo s številnimi dosežki, tu pa je predviden še poseben poudarek na povezovanju znanosti in tržnega potenciala, na izkoriščanju vsega znanja in tehnologij v obliki novih poslovnih priložnosti ter dobičkonosnih niš. Inovacijski center Skolkovo, nad katerim bdi Sklad Skolkovo, v dobrih sedmih letih po ustanovitvi doživlja postopen razvoj, v »inovacijskem mestu« postopoma rastejo novi poslovni in stanovanjski objekti, vanj prihajajo novi partnerji, tako domači kot tuji.

V okviru centra je pet grozdov za različna področja, ki nakazujejo tudi glavne razvojne usmeritve tam prisotnih zagonskih podjetij: informacijske tehnologije, energetska učinkovitost, jedrske tehnologije, biomedicinske tehnologije, vesoljske tehnologije in telekomunikacije. Trenutno v aktivnostih centra sodeluje okoli tisoč različnih podjetij in organizacij ter 30.000 zaposlenih z vseh omenjenih področij, podjetniško delovanje pa uživa podporo ustanoviteljev centra.

Koncept bodoče stanovanjske soseske v Skolkovem. Vir: Wikimedia Commons/flickr/sk.ru

Poleg finančnih in davčnih spodbud aktivnosti v Skolkovu spodbujajo tudi številne podporne institucije, kot denimo Tehnopark (podporno okolje za razvoj tehnologij in korporativnih struktur mladih podjetij), številni centri za kolektivno uporabo, kjer se akterji medsebojno povezujejo v laboratorijih in proizvodnih halah, Znanstveno-tehnološki inštitut Skolkovo (magistrski in doktorski programi, ki združujejo tehnično izobraževanje, raziskave in razvijanje podjetniških navad v sodelovanju s prestižno ameriško univerzo MIT) in Odprta univerza Skolkovo (razvijanje kadrovskega bazena centra v navezavi s podjetji).

Nekateri »start-upi« iz Skolkova dosegajo dobre poslovne uspehe in visoke rezultate na mednarodnih tekmovanjih zagonskih podjetij. V zadnjem času so se dobro izkazale rešitve podjetij iz Skolkova za prepoznavanje lažnih fotografij, 3D tiskanje hiš in diagnosticiranje raka. Letos svoje dodatne raziskovalne prostore v Skolkovu odpira rusko podjetje, odgovorno za razvoj prvega ruskega avtonomnega avtomobila. Po javnih informacijah Sklada Skolkovo se je za posebej uspešnega izkazal biomedicinski sektor (raziskave, razvoj novih zdravil in medicinske opreme), ki je proizvedel največ svetovno uspešnih zagonskih podjetij.

Še posebej velike uspehe dosegajo mlada podjetja iz biomedicinskega sektorja. Vir: Wikiemdia Commons/flickr/sk.ru

Svoje znanstveno-raziskovalne centre so v Skolkovu že odprla ali jih še nameravajo številna ugledna mednarodna podjetja, kot so Boeing, Airbus Group, Microsoft, Nokia, Siemens, Ericsson in druga.

Inovacijski center Skolkovo med slovensko poslovno javnostjo ni znan, zato naj bi obisk delegacije pod okriljem SPIRIT Slovenija slovenskim podjetjem in institucijam s področja inovativne digitalizacije omogočilo navezati ustrezne stike in narediti korake k novim oblikam slovensko-ruskega sodelovanja na področju inovativnih tehnologij.

******

PODPIS POD FOTO: 

*****

Več informacij: Lidija Vinkovič, odnosi z javnostmi, T: 01 589 18 75, M: 041 867 975, E: lidija.vinkovic@spiritslovenia.si