Skip to main content

Na prvem raziskovalnem srečanju podjetij s tujim in mešanim kapitalom o umetnosti iskanja in razvoja pravih sodelavcev

| PR

Javna agencija SPIRIT Slovenija je v okviru programa Nadaljnja rast in razvoj podjetij s tujim in mešanim kapitalom včeraj v ljubljanskem hotelu Radisson Blu Plaza pripravila prvo raziskovalno srečanje na temo iskanja in razvoja pravih kadrov. Udeležilo se ga je več kot 30 vodilnih in vodstvenih kadrov iz podjetij s tujim in mešanim kapitalom, ki so prisluhnili vrhunskim domačim in tujim praksam na tem področju.

Javna agencija SPIRIT Slovenija je v okviru programa Nadaljnja rast in razvoj podjetij s tujim in mešanim kapitalom 11. 9. 2017 v ljubljanskem hotelu Radisson Blu Plaza pripravila prvo raziskovalno srečanje na temo iskanja in razvoja pravih kadrov.

Osrednja govornica dr. Marjo Kyllönen, vodja oddelka za razvoj izobraževanja v mestu Helsinki, ki je razvila koncept šole prihodnosti in njene vloge v družbi, je udeležence opozorila na strukturni primanjkljaj na trgu delovne sile, ki ga bodo morali rešiti voditelji prihodnosti. Sodobni poslovni svet namreč zahteva nove organizacije, nove načine vodenja, nove odnose, predvsem pa nova znanja posameznikov. Ključna znanja, ki jih morajo imeti zaposleni, če želimo, da bodo kos zahtevam sodobnega časa, so po njenih besedah kritično mišljenje, prilagodljivost, sposobnost sodelovanja, komunikacija in kreativnost. Kot bistveno pa je dr.Kyllönen izpostavila tudi učenje na napakah, ki mora biti pomemben del vsakega učenega procesa. Spregovorila je tudi o finskem izobraževalnem sistemu, ki velja za enega izmed najboljših na svetu. »Pri nas imamo že od leta 2015 v šolah nov, zelo učinkovit multidisciplinarni holistični pristop - t. i. »phenomenon based learning«, kjer gre za učenje po vsebinah, ki vključujejo več predmetov

Osrednja govornica dr. Marjo Kyllönen, vodja oddelka za razvoj izobraževanja v mestu Helsinki, ki je razvila koncept šole prihodnosti in njene vloge v družbi, je udeležence opozorila na strukturni primanjkljaj na trgu delovne sile, ki ga bodo morali rešiti voditelji prihodnosti.

Ker je iskanje in selekcija ustreznih zaposlenih prava umetnost, je v nadaljevanju beseda tekla o inovativnih pristopih na tem področju. Kot je povedal Matic Vošnjak, direktor in soustanovitelj zaposlitvene agencije Competo, so raziskave pokazale, da strošek neustreznega delavca presega tri do petkratnik vseh izplačil, zato je čas, vložen v iskanje pravih ljudi po njegovem mnenju dobro naložen čas. Opozoril je, da bi morali v podjetjih več pozornosti posvetiti tudi temu, kakšno je podjetje z vidika privlačnosti za delojemalce. Kar 90 odstotkov ljudi naj bi se namreč v prvih mesecih odločalo, če bodo v podjetju ostali, pri večini tistih, ki odidejo, pa so razlog odnosi, ne delo samo. “Ljudje smo v svoji osnovi pripadni podjetju, to pripadnost pa lahko vodje zelo hitro porušijo,” je še dodal.

Matic Vošnjak, direktor in soustanovitelj zaposlitvene agencije Competo, pravi, da so raziskave pokazale, da strošek neustreznega delavca presega tri do petkratnik vseh izplačil, zato je čas, vložen v iskanje pravih ljudi po njegovem mnenju dobro naložen čas.

Zavod RS za zaposlovanje je leta 2012 razvil nov model sodelovanja s podjetji - Pisarne za delodajalce, ki temelji na hitri odzivnosti in projektnemu delu z vsakim podjetjem. Dobro poznavanje brezposelnih oseb so uspešno združili z dobrim poznavanjem potreb delodajalcev, je dejal Sandi Meke, eden od avtorjev projekta in vodja Pisarne za delodajalce v Ljubljani. Podjetjem tako nudijo podporo pri iskanju potencialnih sodelavcev, v okviru programov spodbujanja zaposlovanja pa kandidatom omogočajo tudi dodatno usposabljanje.

Sandi Meke, eden od avtorjev projekta in vodja Pisarne za delodajalce v Ljubljani.

Podjetja, ki verjamejo v razvoj svojih zaposlenih, imajo v današnjem svetu sodobnih tehnologij prost dostop do vrhunskih izobraževalnih vsebin, tako v Sloveniji kot globalno, je v nadaljevanju pojasnil mag. Mitja Jermol, vodja centra za prenos znanja na področju informacijskih tehnologij in nosilec UNESCO katedre na Institutu Jožef Stefan. To je brezplačno, vedno dostopno, ponuja širok nabor znanj, obenem pa je tudi dober marketinški kanal za podjetje.

mag. Mitja Jermol, vodja centra za prenos znanja na področju informacijskih tehnologij in nosilec UNESCO katedre na Institutu Jožef Stefan.

Zgodbo o visoki zavzetost zaposlenih, ki s podporo vodstva lahko razvijajo svoje notranje potenciale ter s tem prispevajo tudi k razvoju podjetja in celotne skupine, je predstavila Mateja Panjan, vodja inovacijskih procesov v podjetju Danfoss. V podjetju so razvili start up model 24Idea, ki je bil zaradi svoje uspešnosti prenesen tudi na Dansko, na korporacijsko raven. V okviru modela so izvedli že pet motivacijskih dogodkov za vse zaposlene, na katerih so zaposleni predstavili več kot 120 idej, vložili so dva patenta in razvili dva produkta. Udeležence je pozvala, naj vodstvo investira v organizacijsko kulturo, saj so zaposleni edini pravi ambasadorji podjetja, zato naj jim omogočijo njihovo nadaljnjo rast in razvoj ter jih spodbujajo in motivirajo k razmišljanju izven okvirjev.

Zgodbo o visoki zavzetost zaposlenih, ki s podporo vodstva lahko razvijajo svoje notranje potenciale ter s tem prispevajo tudi k razvoju podjetja in celotne skupine, je predstavila Mateja Panjan, vodja inovacijskih procesov v podjetju Danfoss.

Po umetniškem nastopu mlade, nadarjene violinistke Mance Rupnik, leta 2014 izbrane v projekt »Mladi upi« Zavarovalnice Triglav, je sledila interaktivna okrogla miza. Na njej so Valerija Špacapan Friš, direktorica podjetja Schenker, Igor Papič, novoizvoljeni rektor Univerze v Ljubljani, Jurij Snoj, v. d. generalnega direktorja direktorata za trg dela in zaposlovanje in Andrej Poklič, direktor za jugo-zahodno Evropo pri podjetju GKN Driveline razpravljali o znanju in talentih ter potencialu, ki ga ima Slovenija na tem področju. Izpostavili so prednosti sistema kroženja zaposlenih, kjer lahko zaposleni odkriva svoje zmožnosti in talente izven svojega delokroga in dejstvo, da plača za zaposlene že dolgo ni več ključni motivator, temveč je bistvenega pomena ustrezno delovno okolje in urejeni odnosi med zaposlenimi. Strinjali so se, da je ključna naloga vodstva prepoznavanje talentov in spodbujanje njihovega razvoja, saj nadarjenih posameznikov ne primanjkuje, le poiskati jih je treba in razviti, da bodo podjetju prinesli dodano vrednost.

Interaktivna okrogla miza, na kateri so Valerija Špacapan Friš, direktorica podjetja Schenker, Igor Papič, novoizvoljeni rektor Univerze v Ljubljani, Jurij Snoj, v. d. generalnega direktorja direktorata za trg dela in zaposlovanje in Andrej Poklič, direktor za jugo-zahodno Evropo pri podjetju GKN Driveline razpravljali o znanju in talentih ter potencialu, ki ga ima Slovenija na tem področju.

Udeleženci so prvo srečanje podjetij s tujim in mešanim kapitalom ocenili kot odlično, z vrhunskimi vsebinami in profesionalno organizacijo ter izrazili željo po organizaciji podobnih srečanj tudi v prihodnosti.

Jošt Rupnik, direktor, ebm-papst Slovenija d. o. o.: »Pozdravljam organizacijo takšnega srečanja, kjer se govori o vsebinah, ki so aktualne za vse zaposlovalce.«

Silva Žvar, prokuristka, Greishaber Logistika d. o. o.: »Strokovne, aktualne vsebine, primerne razmeram na trgu.«

Gregor Bombek, prokurist, Odelo d. o. o.: »Govorniški panel odličen, raznovrsten. Celotno srečanje zelo zanimivo, z izvrstnim violinskim umetniškim delom.«

Marko Jagodič, direktor, Papirnica Vevče: “Kratko in učinkovito.”

*****

Tuje neposredne investicije so pomemben dejavnik gospodarske rasti vsake države, saj zagotavljajo njeno konkurenčnost in učinkovitost, zato je SPIRIT Slovenija razvil program Nadaljnja rast in razvoj podjetij s tujim in mešanim kapitalom. Namen programa je individualna obravnava že obstoječih tujih investitorjev v naši državi ter skrb za njihovo rast in nadaljnji razvoj. S partnerskim sodelovanjem si agencija prizadeva identificirati njihove potrebe na področju rasti in razvoja, njihovo pozicijo znotraj matere in njihove potrebe oziroma težave v poslovnem okolju ter jim pri tem nuditi pomoč. Program, ki se je izkazal za inovativen in uspešen pristop s strani države, temelji na hitri odzivnosti in je narejen po sistemu »Key account management.«

******

Podpis pod foto: Arhiv SPIRIT Slovenija/Foto: Daniel Novakovič/STA

Več informacij: Lidija Vinkovič, odnosi z javnostmi, T: 01 589 18 75, M: 041 867 975, E: lidija.vinkovic@spiritslovenia.si