Skip to main content

Do konca junija bo podeljenih prvih 211 certifikatov za pridobitev subvencije v okviru podjetniškega usposabljanja za brezposelne ženske s terciarno izobrazbo

| PR

Slovenija je po vključenosti žensk v zgodnjo podjetniško aktivnost med zadnjimi na lestvici, zato je podjetniško usposabljanje za brezposelne ženske dodana vrednost subvencijam za samozaposlitev in predstavlja zelo pomembno spodbudo za realizacijo le te, je bilo izpostavljeno na današnji novinarski konferenci ob zaključku prvega niza podjetniških usposabljanj za brezposelne ženske s terciarno izobrazbo.

Novinarska konferenca ob zaključku prvega niza podjetniških usposabljanj za brezposelne ženske s terciarno izobrazbo.

Javna agencija SPIRIT Slovenija je skupaj z Zavodom RS za zaposlovanje (ZRSZ) in Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pripravila program podjetniškega usposabljanja brezposelnih žensk s terciarno izobrazbo, ki želijo začeti samostojno podjetniško pot. Po končanem dvomesečnem 100-urnem usposabljanju, ki obsega 8 vsebinskih modulov, bodo udeleženke prejele certifikat, s katerim si bodo lahko pri ZRSZ zagotovile subvencijo za samozaposlitev v višini 5.000 EUR. Vsa usposabljanja preko SPIRIT Slovenija financira Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo preko ukrepa spodbujanja žensk v podjetništvu.

Dvomesečno usposabljanje bo potekalo v dveh terminih, spomladanskem in jesenskem, na petih lokacijah po Sloveniji: v Ljubljani, Mariboru, Celju, Novi Gorici in Novem mestu. Spomladansko usposabljanje za prvo skupino udeleženk se bo izteklo do konca junija, jesensko pa bo steklo po 5. septembru 2016 in bo zaključeno konec oktobra. V obeh terminih skupaj se bo usposabljanj udeležilo več kot 400 brezposelnih žensk.

»Več kot polovico evropskega prebivalstva predstavljajo ženske, vendar je med njimi le tretjina samozaposlenih ali ustanoviteljic novih podjetij. Po GEM raziskavi je Slovenija uvrščena na rep držav po vključenosti žensk v zgodnjo podjetniško aktivnost, slabše so se uvrstile le še Tunizija, Egipt in tudi Nizozemska,« je povedala Irena Meterc, vodja sektorja za spodbujanje podjetništva, inovativnosti in tehnološkega razvoja na SPIRIT Slovenija. Podjetnice se po njenih besedah pogosto soočajo s pomanjkanjem informacij, kontaktov, spolno diskriminacijo in stereotipi ter pogosto težko usklajujejo poslovne in družinske obveznosti. Zato se je agencija skupaj z Zavodom RS za zaposlovanje in Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti lotila tega projekta. »Z usposabljanji želimo pripraviti in opremiti podjetnice začetnice s potrebnimi znanji, informacijami in kontakti za novo podjetniško pot, obenem pa jih seznaniti z vsemi ukrepi in spodbudami, ki jih ponuja država in poslovno okolje na področju podjetništva,« je poudarila in dodala, da si na SPIRIT Slovenija želijo tudi v prihodnje razvijati ukrepe namenjene tej ciljni skupini in ustvarjati podporno okolje, ki jim bo olajšalo samostojno podjetniško pot.

Utrinek iz enega izmed usposabljanj.

Za izvajalca je bila na podlagi javnega naročila izbrana GZS Zbornica osrednjeslovenske regije, ki je v izvedbo vključila tudi 18 izkušenih mentorjev, podjetnikov, s katerimi izvaja usposabljanja. »Raziskava na temo ženskega podjetništva in ekonomskega položaja žensk, ki smo jo naredili v okviru programa mreže Mema, je pokazala, da velik delež žensk, ki so se odločile za samozaposlitev, ustvari letno 20.000 eur bruto realizacije in nimasredstev za vlaganje in razvoj podjetja, še manj pa možnosti za odpiranje dodatnih delovnih mest. Poleg tega smo ugotovili, da je dolgotrajno brezposelna oseba danes ženska, starejša od 32 let, visoko izobražena, ki pogosto sploh ni dobila še niti prve zaposlitve,« je povedala Marta Turk, direktorica omenjene zbornice ter koordinatorka in mentorica podjetniškega usposabljanja. Za sodobno podjetništvo je nujno, da uvajanje v podjetništvo postane dolgotrajen proces, zato jo veseli, da se je država lotila tako imenovanega eksperimentalnega projekta usposabljanja za podjetništvo, v katerem je zajet celoten spekter nujno potrebnih vsebin za začetek uspešne podjetniške poti. »Izjemnega pomena je, da imajo bodoče podjetnice možnost, da se pred registracijo podjetja res posvetijo svoji prihodnji poslovni poti na takšnem intenzivnem usposabljanju, ki ponudi tako teoretično plat, predvsem pa veliko praktičnih izkušenj podjetnikov - mentorjev, ki jim prikažejo tako pasti kot tudi prednosti podjetništva. Med vsebinami najdemo tudi poslovno etiko in moralo, ki je skoraj nikjer ne poučujejo več, poleg tega pa smo podjetnice naučili, naj najdejo kupce, ne samo uporabnike njihovih storitev, saj bodo le tako lahko preživele.« Turkova je izrazila upanje, da bodo tovrstna usposabljanja postala stalnica za vse bodoče podjetnice, pa tudi podjetnike, saj bodo le z ustreznimi znanji in poznavanjem poslovnega okolja lahko uspešni na svoji podjetniški poti.

Spomladansko usposabljanje je uspešno zaključilo 211 udeleženk, ki so prejele certifikat, s katerim si bodo lahko pri Zavodu za zaposlovanje RS zagotovile subvencijo za samozaposlitev V 90 dneh po izdaji certifikata se morajo na podlagi zaposlitvenega načrta s svojim svetovalcem zaposlitve samozaposliti, nato pa v 8 dneh od samozaposlitve oddati vlogo za pridobitev subvencije, ki jo dobijo izplačano predvidoma v 30 dneh po oddaji zahtevka za izplačilo.

Ker gre za omejena sredstva tako za subvencije za samozaposlitev kot tudi za podjetniško usposabljanje, je bil Zavod RS za zaposlovanje pri naboru kandidatov ciljno usmerjen - odločili so se za kandidatke, ki so morale izpolnjevati pogoje za vključitev v Program spodbujanja ženskega podjetništva v skladu s sprejetim Katalogom ukrepov aktivne politike zaposlovanja, ter biti prijavljene v evidenci Zavoda za zaposlovanje vsaj tri mesece. Poleg tega pa je bilo pomembno tudi to, da so imele v zaposlitvenem načrtu opredeljeno podjetniško idejo ter realno možnost uresničitve samozaposlitve.

»Odločitev, da tokrat v okviru aktivne politike zaposlovanja spodbujamo samozaposlovanje žensk z višjo ravnjo izobrazbe, temelji na ugotovitvi, da se je brezposelnost žensk s terciarno izobrazbo v zadnjih desetih letih povečala kar za 2,6-krat, kar je precej več, kot se je povečala brezposelnost na splošno,« je poudarila Mavricija Batič, generalna direktorica Zavoda RS za zaposlovanje. Po njenih besedah je bilo konec maja 2016 na Zavodu prijavljenih 11.425 brezposelnih žensk z visokošolsko izobrazbo. »Prav zato smo pripravili program Spodbujanje ženskega podjetništva, ki poteka v dveh fazah. Za tak pristop smo se odločili, ker se ženske težje, bolj previdno in v manjšem številu kot moški odločajo za samostojno podjetniško pot. Po našem  mnenju je usposabljanje za podjetništvo za ženske dodatna vrednost subvencijam za samozaposlitev in brez dvoma predstavlja zelo pomembno spodbudo za realizacijo le te, saj udeleženke s primernim usposabljanjem lahko preverijo, ali podjetniška ideja predstavlja tudi njihovo poslovno priložnost, poleg tega pa lahko pripravijo tudi ustrezni poslovni model svojega podjetja.« Sicer pa želijo na Zavodu za zaposlovanje s spodbujanjem ženskega podjetništva predvsem tistim brezposelnim ženskam, ki imajo zanimivo poslovno idejo, željo, pogoje in možnosti za samozaposlitev, preprečiti prehod v dolgotrajno brezposelnost. Poleg tega tudi ocenjujejo, da bo spodbujanje ženskega podjetništva prispevalo k izboljšanju položaja žensk na splošno ter imelo ugodne učinke na

gospodarstvo in družbo v celoti, je še dodala Batičeva. »Verjamemo, da bodo tudi te samozaposlitve uspešne – po podatkih iz leta 2013, ko smo nazadnje izvajali ukrep spodbujanje samozaposlovanja, je več kot 88 % tistih, ki so prejeli subvencijo za samozaposlitev, ostalo samozaposlenih tudi po izteku pogodbe.«  

Udeleženke so podjetniško usposabljanje označile kot nujno potrebno in zelo koristno. Tina Drolc, udeleženka usposabljanja v Ljubljani: »Sama sem že imela nekaj podjetniškega predznanja, vseeno pa je to usposabljanje preseglo moja pričakovanja in podobno lahko trdim tudi za ostale udeleženke. Večina se nas je začela zavedati, da ni dovolj samo socialna stabilnost, temveč, da delamo zato, da zaslužimo, saj moramo ustvariti precej več, če želimo vlagati tudi v razvoj. Mislim, da smo udeleženke največ znanja pridobile z digitalnim, spletnim modulom. Sama sem v času usposabljanja našla tudi štiri verodostojne poslovne partnerje, podpisala eno pogodbo, čaka me še ena. Pred tem nisem bila prepričana, če bom res sposobna to sama izpeljati, zdaj pa vem, da bom in si tudi upam imeti višje cilje, saj sem prepričana, da jih bom dosegla. Ugotovila sem, da teh osem tednov intenzivnega izobraževanja ni bilo namenjenih samo pridobivanju poslovnega znanja, ampak tudi osebni rasti in zaupanju vase, kar je pravzaprav temelj poslovnega uspeha.«

Glede na veliko zanimanje brezposelnih kandidatk na območnih službah Zavoda za zaposlovanje že potekajo nabori ustreznih kandidatk za jesenski niz usposabljanj, ki bodo potekala na istih lokacijah kot spomladanski, s pričetkom v prvi polovici septembra 2015.

Podpis pod foto: SPIRIT Slovenija/LV

 

******

 

Več informacij: Lidija Vinkovič, odnosi z javnostmi, T: 01 589 18 75, M: 041 867 975, E: lidija.vinkovic@spiritslovenia.si