Skip to main content

28 evropskih odposlancev na Brdu pri Kranju o najnovejših pobudah in izzivih za mala in srednja podjetja

| PR

Danes se je na Brdu pri Kranju uspešno zaključilo srečanje 28 evropskih odposlancev za mala in srednja podjetja, ki ga je ob podpori Javne agencije SPIRIT Slovenija in Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo pripravila Evropska komisija. Na srečanju so obravnavali najnovejše pobude in izzive za mala in srednje velika podjetja ter možnosti za nadaljnje izboljšanje pogojev za njihov razvoj, obenem pa izmenjali tudi dobre prakse.

srečanje 28 evropskih odposlancev za mala in srednja podjetja, ki ga je ob podpori Javne agencije SPIRIT Slovenija in Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo pripravila Evropska komisija.

Srečanje se je pričelo včeraj z neformalnim druženjem, na katerem so se evropskim odposlancem pod geslom Moving Forward predstavila uspešna slovenska podjetja in najnovejše inovacije slovenskih startupov s področja mobilnosti: Pipistrelovo električno ultralahko letalo Alpha Electro, Akrapovičevi izpušni sistemi, ekološko plovilo Quadrofoil, inovativni hibrid med skirojem in kovčkom oziroma torbo Olaf Scooter, napredni simulator vožnje družbe Nervteh in električni avtobus družbe Električna vozila F.

Danes je potekal uradni del, na katerem so odposlanci obravnavali nekatere najnovejše pobude in izzive za mala in srednja podjetja. Uvodoma je udeležence nagovorila direktorica Generalnega direktorata za rast pri Evropski komisiji Irmfried Schwimann. Predstavila je trenutno delo Evropske komisije na področju ukrepov za povečanje konkurenčnosti malih in srednje velikih podjetij, ki temeljijo na desetih načelih, od podjetništva preko odzivne uprave in zmanjšanja administrativnih ovir vse do internacionalizacije. Izpostavila je, da je bil pripravljen predlog glede tako imenovanega geo-blockinga in ostalih geografsko utemeljenih omejitev, ki ovirajo spletno prodajo med državami, in kjer bi Evropska komisija želela imeti več transparentnosti. »Mala in srednje velika podjetja so zelo uspešna pri črpanju sredstev za investicije. Zato razmišljamo, kako bi v program za ta podjetja prenesli še več sredstev,« je dodala.

Slovenska mala in srednje velika podjetja je kriza sicer močno prizadela, a se v zadnjih letih stvari izboljšujejo in prvi rezultati ukrepov že dajejo pozitivne rezultate, je izpostavil Aleš Cantarutti, državni sekretar na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Slovenska mala in srednje velika podjetja je kriza sicer močno prizadela, a se v zadnjih letih stvari izboljšujejo in prvi rezultati ukrepov že dajejo pozitivne rezultate, je izpostavil Aleš Cantarutti, državni sekretar na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo. »Vlada daje velik poudarek dialogu z malimi in srednje velikimi podjetji za izboljšanje poslovnega in zakonodajnega okolja. Želja je rast podjetij in povečanje njihove dodane vrednosti, inovativnosti in globalne konkurenčnosti. Učenje od drugih držav pa je eden najboljših načinov za oceno in izboljšanje podpornih ukrepov.« Prav izmenjava dobrih praks je tudi eden od pomembnih ciljev srečanj mreže odposlancev, ki se je prvič odvijalo v Sloveniji.

ovenska odposlanka, generalna direktorica Direktorata za podjetništvo, konkurenčnost in tehnologijo na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, dr. Sabina Koleša, poudarila, da se Slovenija pri ukrepih velikokrat zgleduje po drugih državah.

V nadaljevanju je slovenska odposlanka, generalna direktorica Direktorata za podjetništvo, konkurenčnost in tehnologijo na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, dr. Sabina Koleša, poudarila, da se Slovenija pri ukrepih velikokrat zgleduje po drugih državah. »Vendar naša država teh ukrepov ne povzema, temveč jih prilagodi razmeram na trgu, medtem ko je na nekaterih področjih celo vodilna in za zgled drugim. Zagotavljamo tako vire financiranja za mikro, mala in srednja podjetja v vseh fazah razvoja, od startupov pa vse do naslednjih razvojnih faz, ko podjetja potrebujejo sredstva za raziskave in razvoj inovacij. Pri podpori startupom nam tudi EU priznava, da imamo zelo dobro vzpostavljen sistem za podporo malih in srednje velikih podjetij,« je pojasnila. Izpostavila je tudi, da je ena od prioritet slovenske vlade vzpostavitev konkurenčnega poslovnega okolja, ki bo privlačno tako za domače kot tudi tuje investitorje in v tem zvezi govorila tudi o uspešni implementaciji MSP testa, kjer gre za presojo vsakega zakonodajnega akta z učinkom na gospodarstvo.

Na srečanju je bilo izpostavljeno, da so mala in srednje velika podjetja hrbtenica gospodarstva, kar velja tako za Slovenijo, kot tudi druge države EU. Predstavljajo motor rasti in generator delovnih mest, zaradi tega so tudi v središču pozornosti politike. Zato je nujno, da se zanje zagotovi primerno poslovno okolje in dostop do virov financiranja. Mala in srednje velika podjetja namreč v večini gospodarstev predstavljajo več kot 95 % vseh podjetij, dve tretjini vseh delovnih mest in prispevajo med 30 in 60 % k BDP. Na srečanju so govorili tudi o mladih, inovativnih startupih, vplivu digitalizacije na mala in srednje velika podjetja, obravnavane pa so bile tudi pobude odposlancev za prihodnja srečanja in program dela mreže odposlancev za preostanek letošnjega in prihodnje leto.

Na srečanju je bilo izpostavljeno, da so mala in srednje velika podjetja hrbtenica gospodarstva, kar velja tako za Slovenijo, kot tudi druge države EU.

Mrežo 28 nacionalnih odposlancev, ki ji predseduje evropska komisarka za notranji trg, industrijo in podjetništvo Elzbieta Bienkowska, so oblikovali leta 2011 kot del prenove Akta za mala in srednja podjetja. Naloga odposlancev, ki jih imenujejo vlade članic Evropske unije, je med drugim zastopati interese malih in srednjih podjetij ter skrbeti za komunikacijo med Evropsko komisijo, nacionalnimi podjetniškimi združenji in podjetji samimi.

Evropski odposlanci so bili vidno navdušeni tako nad samo organizacijo srečanja, kot tudi nad predstavitvijo inovativnih podjetij in državo na splošno. Prihodnje srečanje mreže bo predvidoma v Bruslju konec septembra, konec novembra pa bo v Bratislavi potekala še Skupščina mreže odposlancev za mala in srednja podjetja.

Podpis pod foto: SPIRIT Slovenija/LV

******

 

Več informacij: Lidija Vinkovič, odnosi z javnostmi, T: 01 589 18 75, M: 041 867 975, E: lidija.vinkovic@spiritslovenia.si