Skip to main content

Uspešen začetek delavnic za vzpostavitev modela managementa mestnih središč

| PR

V torek se je uspešno zaključila prva od osmih regijskih delavnic projekta za spodbujanje in širitev modela Town Centre Management po Sloveniji, ki jih v letošnjem letu financirata Javna agencija SPIRIT in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT). Udeleženci so se strinjali, da bo lahko v Kranju model managementa mestnih središč uspešno uveden šele, ko bodo trgovci in gostinci nastopili združeno.

V torek, 31. maja 2016, je v Gorenjskem muzeju v Kranju tako potekala prva delavnica za vzpostavitev modela managementa mestnih središč. Uvodoma je udeležence pozdravil Tomaž Štefe, direktor Zavoda za turizem in kulturo Kranj, Irena Meterc, vodja sektorja za spodbujanje podjetništva, inovativnosti in razvoja na SPIRIT Slovenija je na kratko predstavila agencijo ter poudarila pomen spremljanja omenjene problematike na lokalnih ravni, za konec pa je Aleša Kavčič, skrbnica programa za spodbujanje inovativnih ukrepov za oživljanje podjetništva v mestnih jedrih na SPIRIT Slovenija navzoče pozvala, naj skupaj poženejo srce njihovega mesta. Dogodka se je poleg predstavnikov trgovcev in gostincev iz kranjskega mestnega jedra udeležila tudi direktorica občinske uprave Senja Vraber.

V torek se je uspešno zaključila prva od osmih regijskih delavnic projekta za spodbujanje in širitev modela Town Centre Management po Sloveniji, ki jih v letošnjem letu financirata Javna agencija SPIRIT in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT)

Kranjski župan Boštjan Trilar je izrazil podporo pri uvajanju modela mestnega managementa v Kranju in poudaril, da bi bilo treba pri njihovem uvajanju najprej razjasniti vlogo države in občin  pri zagotavljanju pomoči ponudnikom, ki vztrajajo v mestnih jedrih. “Primarna naloga vsake občine je zagotovitev ustrezne infrastrukture. Utrip mestnega jedra je izrednega pomena za celotno mesto, glavno vlogo pri tem pa imajo trgovci in gostinci,” je izpostavil. Župan je pohvalil pobudo Mirana Vasiljeviča za nastanek ceha gostincev in navzoče pozval, naj se medsebojno povežejo bodisi v združenje po vzoru Kopra, ali kako drugače, saj bodo tako lažje pristopali tudi do finančnih virov.

Naj spomnimo, da bosta v letu 2016 SPIRIT Slovenija in MGRT financirala projekt spodbujanja in širitve modela Town Centre Management po Sloveniji. V okviru projekta bo Zavod Koper Otok prenašal dobro prakso in izkušnje v druge kraje na osmih posebnih izobraževanjih in delavnicah, namenjenim ponudnikom iz mestnih središč in predstavnikom občinskih uprav. S prikazom in informiranjem o razvoju modela v tujini ter izvajanjem tovrstnega sodelovanja v Sloveniji želi SPIRIT Slovenija spodbuditi tako javni kot zasebni sektor k večjemu sodelovanju za oživljanje mestnih središč.

Delavnice so za vse udeležence brezplačne, namenjene pa so predstavnikom občinskih uprav in podjetnikom ter ostalim ponudnikom iz mestnih središč, s poudarjeno vlogo enih in drugih pri vzpostavljanju in izvajanju modela TCM.

Vsebinsko sosledje delavnic je sledeče:

-          uvodni del z informacijami o namenu in vsebini izobraževanj in problematiki;

-          teoretični del o nastanku TCM, različnih oblikah in definicijah s pregledom razlik med posameznimi državami, evropsko definicijo TCM;

-          pregled TCM modelov v Sloveniji, s prikazom razširjenosti pristopa, začetkov uvajanja modela, aktivnosti na nacionalni ravni ter pregledom praks TCM v Kopru, Novemu mestu, Ljubljani in drugje;

-          delavnica s pregledom trenutnega stanja v posameznem mestu, interesa deležnikov, morebitnih že obstoječih TCM aktivnosti, možnostmi za prve skupne TCM projekte, in drugo, odvisno od okolja posameznega mesta.

Za izvajalca delavnic je bil izbran Zavod Otok Koper, saj je koprski model managementa mestnih središč v lanskem letu prejel tudi posebno evropsko priznanje EEPA. Mestna občina Koper si s pobudo medobčinskega sodelovanja prizadeva za razširitev dobre prakse po celi Sloveniji in postavitev temeljev za profesionalizacijo tega modela na nacionalni ravni.

Do sredine poletja bodo delavnice potekale v Murski Soboti, na Ptuju, v Črnomlju in Piranu, jeseni pa še v Mariboru, Kamniku in Postojni. Več informacij in prijave so možne na: miran.kospenda@koper.si.

Podpis pod foto: Arhiv SPIRIT Slovenija/DJ

******

Več informacij: Lidija Vinkovič, odnosi z javnostmi, T: 01 589 18 75, M: 041 867 975, E: lidija.vinkovic@spiritslovenia.si