Skip to main content

SPIRITov poslovni dan na MOS v znamenju podjetništva, internacionalizacije in sodelanj

| PR

Današnjega dogodka, ki ga je v okviru 48. Mednarodnega sejma obrti in podjetnosti 2015 organizirala Javna agencija SPIRIT Slovenija skupaj z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo, se je udeležilo 140 udeležencev. Podrobneje so jim bile predstavljene storitve za spodbujanje podjetništva in internacionalizacije, ki jih ponuja agencija, dobili so vpogled v poslovne priložnosti ameriškega in kanadskega trga, podeljene pa so bile tudi nagrade natečaja za najboljši prostor podjetniškega sodelanja (coworking) v Sloveniji.

V pozdravnem nagovoru je mag. Gorazd Mihelič, v. d. direktorja SPIRIT Slovenija med drugim napovedal tudi način delovanja agencije naprej v okviru štirih stebrov: podjetništva, tehnološkega razvoja, investicij in internacionalizacije. Pri tem je izpostavil finančne spodbude v obliki javnih razpisov, spremljanje podpornega okolja za podjetništvo, skrb za njegov razvoj in financiranje, ter druge vrste pomoči podjetjem v obliki informacij, svetovanja in promocijskih aktivnosti tako samostojno kot s pomočjo partnerjev. Poudaril je prizadevanja postati uporabnikom bolj prijazna agencija, v smislu debirokratizacije postopkov, in odprtost agencije za različne pobude s strani uporabnikov.

 

V nadaljevanju je mag. Mateja Gnidovec s sektorja za spodbujanje internacionalizacije in tujih neposrednih investicij na SPIRIT Slovenija predstavila paleto brezplačnih storitev, ki jih agencija ponuja izvoznikom v vseh fazah njihovega mednarodnega poslovanja. “Pomagali vam bomo pri načrtovanju in izvedbi širitve poslovanja na nove trge ali iskanju novih poslovnih partnerjev na tujih trgih, kjer ste podjetja že prisotna, s čimer vam bomo olajšali delo in znižali stroške,« je poudarila.

Poslovne priložnosti in pogoje delovanja v Združenih državah Amerike, največjem in tehnološko najmočnejšem gospodarstvu na svetu, je nanizal Jurček Žmauc, predsednik slovensko-ameriškega poslovnega kluba SABA iz Clevelanda. Opozoril je, da mora imeti podjetje, ki si želi vstopiti na ta trg jasno vizijo, za sklepanje poslov pa so najbolj pomembni osebni stiki. Tomaž Frelih iz slovensko-ameriškega poslovnega kluba BoundBreaker iz Silicijeve doline pa je predstavil priložnosti za slovenska podjetja s področja informacijskih tehnologij v ZDA, kjer je po njegovih besedah njihova dodana vrednost bistveno višja kot v Sloveniji.

Predstavniki Kanadsko-slovenske zbornice: Simon Pribac, izvršni direktor, Leslie Brlec, predsednica in dr. Jay Banerjee, član delovne skupine za razvoj poslovnih priložnosti, so predstavili poslovno okolje in konkurenčne prednosti poslovanja v Kanadi. Visoko razvito tehnološko družbo z visokim življenjskim standardom med drugim odlikuje privlačno in odprto poslovno okolje, močna gospodarska rast, finančna stabilnost in nizke davčne dajatve, skupni davki so denimo za kar 46 % nižji kot v ZDA.

Drugi del dogodka je bil namenjen podjetništvu. Tatjana Dokl, vodja sektorja za spodbujanje podjetništva, inovativnosti in tehnološkega razvoja je na kratko predstavila podporne storitve agencije za podjetništvo ter poudarila, da bo SPIRIT Slovenija pri oblikovanju svojih aktivnosti in ukrepov tudi v prihodnje izhajala iz strateških dokumentov in pravnih podlag, predvsem pa iz potreb podjetij in posameznikov. »Prave rešitve so nedvomno zelo pogosto rezultat medsebojne komunikacije in skupnih prizadevanj,« je zaključila. SPIRIT Slovenija sofinancira izvajanje aktivnosti 32 VEM točkam po Sloveniji. Te zagotavljajo celovite brezplačne podporne storitve, namenjene potencialnim podjetnikom in podjetjem v vseh razvojnih fazah, ki jih je predstavila Bogdana Rejc iz Data, d. o. o.

Sledila je slavnostna podelitev priznanj in nagrad najboljšim ponudnikom prostorov podjetniškega sodelanja (coworking) v okviru javnega natečaja, ki ga je SPIRIT Slovenija letos izvedel prvič. Najboljši ponudnik prostorov podjetniškega sodelanja ter prejemnik denarne nagrade v višini 20.000 eur je Združenje CAAP so. p., (»Tkalka«), drugo mesto je pripadlo Zavodu Poligon, ki je prejelo denarno nagrado v višini 15.000 eur in tretje mesto Zavodu Mladi podjetnik, ki je prejelo denarno nagrado v višini 10.000 eur. Po podelitvi je sledila še okrogla miza, na kateri so se med drugim dotaknili tudi prihodnosti sodelanja v Sloveniji.

Sicer pa imata SPIRIT Slovenija in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo na sejmu tudi svoj razstavni prostor (št. 08B v hali L 1), na katerem lahko obiskovalci dobijo konkretne odgovore na svoja vprašanja.