Skip to main content

Odposlanec RS za mikro, mala in srednje velika podjetja (MSP)

| PR

Ključna vloga MSP odposlanca je povezati mikro, mala in srednje velika podjetja s politikami, zakoni, programi na nacionalni in EU ravni z namenom, da bi bile politike, zakoni in programi čimbolj oblikovani po meri mikro, malih in srednje velikih podjetij.

Mikro, mala in srednje velika podjetja (MSP) so izjemno pomemben nosilec gospodarske rasti, inovativnosti, zaposlovanja in vključevanja v družbo, zato jim Evropska unija (EU) namenja posebno pozornost.

V vsaki državi članici EU deluje MSP odposlanec, ki je del mreže Evropskega MSP odposlanca  v okviru Evropske Komisije.

MSP odposlanec se sestaja s predstavniki gospodarstva (zbornicami, združenji), sodeluje pri pripravi in izvedbi predlogov ukrepov vključenih v enotni dokument za zagotovitev boljšega zakonodajnega in poslovnega okolja ter dvig konkurenčnosti ter je 'varuh' Evropskega načela »najprej pomisli na male«, ki v ospredje postavlja ravno MSP.

V Sloveniji vlogo MSP odposlanca skladno s sklepom Vlade RS opravlja generalna direktorica direktorata, pristojnega za mikro, mala in srednje velika podjetja na ministrstvu, pristojnem za gospodarstvo (MGRT), dr. Sabina Koleša (T: 01/400 35 20, E: gp.mgrt@gov.si), vlogo namestnika odposlanca za MSP pa opravlja vodja področja, pristojnega za podjetništvo v okviru Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (SPIRIT), Irena Meterc (T: 01/589-18-70, E: info@spiritslovenia.si).

Uporabne povezave:

POVEJTE SVOJE MNENJE

INFORMACIJE

SREČANJA MSP ODPOSLANCEV

Gradiva