Skip to main content

Spoznajte najučinkovitejši izobraževalni program za uspešno mednarodno poslovanje

| PR

Javna agencija SPIRIT Slovenija vabi na zaključno prireditev programa Vodenje izvoznega poslovanja – International Trade Management™ (ITM) 2013, enega najboljših izobraževalnih programov za mednarodno poslovanje v EU, ki bo v četrtek, 21. novembra 2013, ob 19. uri v atriju Pošte Slovenije na Čopovi ulici 11 v Ljubljani. Na dogodku bodo tuji in domači gostje osvetlili izzive internacionalizacije podjetij ter se osredotočili na zanimivosti konkretnih izkušenj mednarodnega poslovanja, podeljene pa bodo tudi diplome letošnji generaciji slušateljev.

Na dogodku bodo mednarodno uspešni poslovneži, nekdanji udeleženci ITM programa iz Slovenije, Estonije ter Švedske spregovorili o izzivih, s katerimi so se srečali ob vstopu na posamezne tuje trge in države, pogled uprli v pomembnost izobraževanja vodij izvoznih oddelkov in ostalih zaposlenih v podjetju ter skozi primere dobrih praks izpostavili priložnosti za širitev poslovanja v tujino.

Udeleženci bodo deležni tudi ekskluzivne predstavitve izsledkov raziskave javne agencije SPIRIT Slovenija, ki bo odgovorila na vprašanje, katera podjetja (naj)bolj uspešno prodrejo na tuje trge. Docent dr. Anže Burger s Katedre za mednarodne odnose na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani bo spregovoril o izsledkih svojih analiz in na primerih prikazal, katera podjetja imajo potencial za uspeh na tujih trgih.

Dogodek je namenjen letošnjim diplomantom, udeležencem izobraževalnega programa prejšnjih let ter podjetjem in posameznikom, ki bi radi pridobili ustrezno znanje za uspešno poslovanje na tujih trgih ter jih zanima udeležba v programu ITM 2014.

Več o programu:

Izobraževalni program Vodenje izvoznega poslovanja – International Trade Management™ je odlična kombinacija akademskega in praktičnega izobraževanja, njegova glavna prednost pa je v izjemno praktični usmerjenosti programa, ki podjetja prisili k razmisleku in temeljitemu načrtovanju izvoznih aktivnosti ter jim na ta način prihrani nepotrebne stroške in napake. Kot kažejo podatki, se namreč še vedno preveč slovenskih podjetij na tuje trge podaja naključno, iz nepravih razlogov, brez načrtovanja in brez opredeljenih izvoznih strategij.

Program ITM velja za enega najučinkovitejših mednarodnih izobraževalnih programov s področja mednarodne trgovine v Evropski uniji. Namenjen je mlajšim zaposlenim v izvoznih oddelkih malih in srednje velikih podjetij, ki so željni osebnega in strokovnega razvoja na področju mednarodnega poslovanja ter želijo aktivno pripomoči k uspešni širitvi poslovanja podjetja na nove tuje trge. Visoka kakovost programa in izjemno zadovoljstvo udeležencev sta med najpomembnejšimi razlogi za dolgoletno izvajanje programa in njegovo uvrstitev v vladni Program za spodbujanje internacionalizacije podjetij za obdobje 2010 – 2014.

Izobraževanje se izvaja v angleškem jeziku, delno v Ljubljani in delno v tujini. Izpeljano je v obliki štirih dvo-dnevnih delavnic ter petih mednarodnih seminarjev z odličnimi, svetovno priznanimi tujimi predavatelji in strokovnjaki. V okviru delavnice »Osem korakov do izvoza« udeleženci s pomočjo tujih svetovalcev preučijo trenutno strategijo in vizijo svojega podjetja, analizirajo motive za izvoz, opredelijo izvozne izdelke oz. storitve, kupce, tuje trge, načine in oblike nastopa na izbranih tujih trgih, vse potrebne aktivnosti in finančna sredstva. Na tej podlagi pripravijo podroben načrt mednarodnih aktivnosti svojega podjetja za prihodnji dve leti. Na mednarodnih seminarjih udeleženci pridobijo dodatna znanja s področja mednarodnega poslovanja s poudarkom na izvoznih strategijah, medkulturnem razlikovanju, načinih uvajanja sprememb v podjetja ter dodatne veščine, ki jih bodo potrebovali pri pogajanjih v mednarodnem poslovanju ter raziskovanju tujih trgov.

Končni rezultat izobraževanja je strokovno pripravljen izvozni načrt, ki prevetri poslovno strategijo podjetja in je odlična podlaga za dobro premišljen in učinkovit vstop na tuje trge. Udeleženci pridobijo mednarodno diplomo, ki jo priznava IATTO (International Association of Trade Training Organisation).

Program ITM SPIRIT Slovenija v sodelovanju z ITM Worldwide Foundation in Business Sweden izvaja že od leta 2006. V tem času je izobraževanje uspešno zaključilo 70 slušateljev, ki jih javna agencija spremlja še nekaj let po zaključku izobraževanja, saj se učinki le tega na poslovanje podjetij ne pokažejo takoj, temveč večinoma v roku dveh do treh let. Učinki na poslovanje štirih udeleženih podjetij prve generacije programa ITM v letu 2006 so skupno 24 osvojenih novih tujih trgov in skupna rast prihodkov iz prodaje na tujih trgih za dobrih 2,6 milijona evrov.

Izjave udeležencev prejšnjih let

»Izobraževanje za mednarodno poslovanje je izjemno uporabno pri sprejemanju poslovnih odločitev v praksi. Za naše podjetje je prišlo v ravno pravem času, saj smo začeli intenzivneje in bolj organizirano osvajati tuje trge. Na podlagi pridobljenega znanja bomo spremenili strategijo in dinamiko vstopa na tuje trge in drugače pristopili k pogajanjem s potencialnimi zastopniki. Znanje, ki sem ga pridobil na izobraževanju, nam je zagotovo prihranilo marsikatero drago in bolečo napako

Gašper Gantar, Tecos

»Individualno svetovanje je vrhunec programa ITM. Gre za poglobljeno ukvarjanje z zemljevidom podjetja. Toliko konkretnih informacij nisem dobil še nikjer, čeprav sem sedem let delal v mednarodnem okolju. Predavatelj nas je napeljal k razmišljanju o pravem poslovnem konceptu. Svetoval nam je, kje začeti, in nam vlil polno mero pozitivne energije ter optimizma. Z odličnimi primeri iz mednarodnega okolja iz lastnih izkušenj nam je slikovito opisal delovanje v mednarodnem okolju, kjer povsod posadiš isto seme, vendar iz njega zrastejo različni sadovi. Svetovanje je bilo izjemno koristno, še posebej pa bi rad pohvalil predavateljevo vživetost v naš primer in naše izdelke. Priporočam vsakomur, ki ne ve, kako bi se lotil izvoza.«

Sebastian Mohar, COODO d. o. o.

»Doslej smo se izvoza lotevali precej intuitivno, kar malo na lepe oči. Razviti znamo odličen produkt, ne znamo pa ga prodati. V izobraževanju ITM sem pridobila znanja in ideje, kako se lotiti osvajanja tujih trgov, kako pomembno se je osredotočiti na le en ali dva trga, kako narediti tržno analizo, na kaj moramo biti pozorni pri iskanju poslovnih partnerjev, kako izvesti uspešno predstavitev itd

Irena Štamcar, HYB d. o. o.

Več informacij o programu in vabilo na zaključno prireditev izobraževalnega programa ITM 2013 je na voljo na www.izvoznookno.si. Rok za prijavo na dogodek je 20. november 2013.

 

*****

 

 

Več informacij: Lidija Vinkovič, odnosi z javnostmi, T: 01 589 18 75, M: 041 867 975, E: lidija.vinkovic@spiritslovenia.si