Skip to main content

SPIRIT Slovenija vabi na seminar Kako poslovati z Rusko federacijo

| PR

Javna agencija SPIRIT Slovenija skupaj z Društvom Slovenija Rusija in Veleposlaništvom Ruske federacije v Ljubljani organizira seminar Kako poslovati z Rusko federacijo. Dogodek bo v sredo 26. junija 2013, ob 13. uri, v veliki sejni sobi Generalnega sekretariata Vlade RS na Gregorčičevi 27 v Ljubljani.

Namenjen je slovenskim podjetjem, ki bi želela poslovati na trgu Ruske federacije ali okrepiti svoje obstoječe delovanje na tem velikem perspektivnem trgu.

Teritorialno največja država na svetu s tržno orientiranim in globalno povezanim gospodarstvom, velja za enega izmed prioritetnih trgov za slovenska podjetja. Kljub svetovni gospodarski in finančni krizi beleži konstantne stopnje rasti gospodarstva in se z več kot milijardo evrov blagovne menjave uvršča med najpomembnejše trgovinske partnerice Republike Slovenije.

Ob izkazanem interesu slovenskih podjetij bo javna agencija SPIRIT Slovenija jeseni organizirala izhodno gospodarsko delegacijo v Moskvo ter ob nepremičninskem sejmu Dom Expo 2013, ki se bo odvijal v času od 17. do 20. oktobra 2013, skupaj s partnerji v Moskvi organizirala poslovna srečanja med slovenskimi in ruskimi podjetji.

SPIRIT Slovenija vabi slovenska podjetja, ki jih zanima udeležba na seminarju, da svoj interes potrdijo z elektronsko prijavnico na spletni strani www.izvoznookno.si najkasneje do 21. junija 2013. Udeležba na seminarju je brezplačna. Več informacij: ga. Tanja Drobnič, tel: 01 5891 894, email:tanja.drobnic@spiritslovenia.si.

Predvideni program seminarja, ki bo potekal v slovenskem in ruskem jeziku:

13.00   – 13.05

Uvodni nagovor: Boštjan Skalar, v. d. direktorja javne agencije SPIRIT   Slovenija

13.05   – 13.10

Uvodni   nagovor: g. Saša Geržina, predsednik Društva Slovenija Rusija

13.10   - 13.15  

Uvodni   nagovor: Veleposlaništvo Ruske federacije v Ljubljani: Andrej Mjasnikov,   ekonomski svetovalec

13.15   - 13.20  

Uvodni   nagovor: g. Rifat Pateev, direktor Ruskega centra znanosti in kulture

13.20   - 13.30  

Predstavitev bilateralnih ekonomskih odnosov med Republiko   Slovenijo in Rusko federacijo:

ga. Tanja Drobnič, Sektor za pospeševanje internacionalizacije   in tujih neposrednih investicij, SPIRIT Slovenija

13.30   - 13.45 

Riko   Group: g. Janez Škrabec, direktor in predsednik Društva Slovensko-ruski   poslovni svet

13.45   – 14.00

Slovensko-ruski poslovni klub v Moskvi: g. Metod Dragonja, predsednik

14.00   - 14.15  

Mednarodni   klub slovanskih rojakov RUSLO: g. Evgenij Meleščenko, predsednik

14.15   - 14.30  

Kondor   Union v Moskvi: g. Oleg Abramov, lastnik

14.30   - 14.45  

STD,   Slovenska Trgovska Družba v Moskvi: g. Vladislav Kopitar, direktor

14.45   – 15.00

Schwarz & Partner CEE Promotion Group: g.   Viatcheslav Konchine MBA, Managing Partner

15.00   – 15.15

Vprašanja   in odgovori

Pridržujemo si pravico do spremembe programa.

Blagovna menjava med Republiko Slovenijo in Rusko federacijo v letu 2011 izkazuje več kot milijardo evrov, pri čemer beležimo presežek na slovenski strani v znesku 348 mio €. Slovenski izvoz v tem obdobju je znašal 747 mio €, uvoz pa 399 mio €. Trend rasti v blagovni menjavi od leta 2009 dalje je izrazit in temelji na rasti izvoza za 26,6% v letu 2011 v primerjavi s predhodnim letom.

Slovenija je v letu 2011 v Rusko federacijo izvozila največ izdelkov farmacevtske industrije (46%), strojne, elektro industrije in energetike (34%). Iz Ruske federacije pa je Slovenija uvozila največ mineralnih goriv in olj ter proizvodov njihove destilacije (74%).

Skupno stanje tujih neposrednih investicij iz Ruske federacije v Slovenijo konec leta 2009 je znašalo 54,9 mio €, konec leta 2010 se je povečalo na 73,8 mio €, konec 2011 pa na 90,7 mio €. Skupno stanje izhodnih tujih neposrednih investicij iz Slovenije v Rusko federacijo je v letu 2009 znašalo 296,8 mio €, konec leta 2011 je naraslo na 345,3 mio €, konec 2011 pa 336,1 mio €.

Priložnosti za poglobitev gospodarskega sodelovanja med državama so na področju energetike, energetske varnosti (v okviru EU), avtomobilske industrije, telekomunikacije in informacijsko komunikacijske tehnologije (IKT), javne infrastrukture, turizma in prehrambne industrije.

Ruska federacija je odprta za sodelovanje na področju tehnološkega razvoja, energetike, izvajanja projektov v okviru turistične infrastrukture ter za povezovanje na nepremičninskem področju. Zaradi zgodovinskih povezav, se krepi tudi sodelovanje na kulturnem področju.

******

 

Več informacij: Lidija Vinkovič, odnosi z javnostmi, T: 01 589 18 75, M: 041 867 975, E: lidija.vinkovic@spiritslovenia.si