Skip to main content

Trajnostna transformacija podjetja je tek na dolge proge

| Podjetništvo, inovativnost in tehnološki razvoj

Z vzpostavljanjem trajnostnih poslovnih strategij in modelov vodilna podjetja iz različnih panog po vsem svetu že uspešno ustvarjajo in ohranjajo konkurenčno prednost na trgu. Da je vključevanje družbenih, okoljskih in ekonomskih učinkov v poslovne procese nujno, se vse bolj zavedajo tudi slovenska podjetja, ki so se udeležila 1. konference o trajnostni transformaciji.

SPIRIT Slovenija je organiziral prvo konferenco o trajnostni poslovni transformaciji.

Več kot 200 udeležencev konference, ki jo je organizirala javna agencija SPIRIT Slovenija, se je seznanilo z nujnostjo trajnostne poslovne  transformacije ter ozavestilo bistvene vrednote, ki so potrebne za trajnostno poslovno uspešnost in izkušnje podjetij, ki so že stopila na pot trajnostne poslovne transformacije.

Udeležence je uvodoma pozdravila Irena Meterc, vodja sektorja za spodbujanje podjetništva, inovativnosti in tehnološkega razvoja na SPIRIT Slovenija. »Agencija je že pred leti začela z izvajanjem pilotnega programa, v katerem je devet podjetij postavilo svoje trajnostne poslovne strategije in poslovne modele v prakso.  Pilotni program je služil kot podlaga za pripravo večletnega programa za spodbujanje podjetij za transformacijo v smeri trajnostnega poslovanja, ki ga izvajamo z razpisom Spodbujanje trajnostne poslovne strateške transformacije in razvoj novih poslovnih modelov v slovenskih podjetjih za lažje vključevanje v globalne verige vrednosti, ki je odprt od letošnjega junijaEden od ključnih ciljev programa je ozaveščanje o nujnosti sprememb v strategijah poslovanja. Z njim želi agencija slovenskim podjetjem predstaviti bistvene vrednote,  ki so potrebne za trajnostno poslovno uspešnost ter jim pomagati na poti trajnostnih sprememb.

Več