Skip to main content

Na forumu SloWOODlife o specifiki in bivanjski kulturi v sodobni leseni gradnji

| Podjetništvo, inovativnost in tehnološki razvoj

Z vrsto koristnih in merljivih lastnosti je les zelo uporaben gradbeni material. Odlikuje se z nizko težo in veliko nosilnostjo, odličnimi trdnostnimi in izolativnimi lastnostmi, zato je primeren tudi za gradnjo javnih stavb zahtevnejših, večjih dimenzij, je bilo pred dnevi povedano na forumu Bivanje z lesom – SloWOODlife. Forum je letos potekal na temo gradnje lesenih javnih stavb v trajnostnem športnem centru Squashland v Ljubljani, ki velja za prvi leseni squash center na svetu, udeležilo pa se ga je več kot 80 udeležencev.

Na forumu, ki v Sloveniji predstavlja enega odmevnejših dogodkov na področju spodbujanja prepoznavanja lesa kot visokokakovostne dobrine, so predavatelji iz Univerze na Primorskem – InnoRenew CoE, Univerze v Ljubljani in Maribora, predstavniki podjetij in arhitekturnih birojev, ki delujejo na področju lesene gradnje, osvetlili področje trajnostne gradnje z vidika energetske učinkovitosti in varovanja naravnih virov ter zdravih bivalnih razmer. Izpostavili so, da gradnja v lesu predstavlja najvišji standard grajene kulture, saj je les edini gradbeni material, ki ima pozitiven ogljični odtis. Poleg izjemnih uporabnih in estetskih lastnosti se les ponaša z dejstvom, da je predvsem obnovljiv vir in je edina alternativa za trajnostno preobrazbo. Namen foruma je bil opozoriti na kompleksnost lesene gradnje in ustvariti priložnost za komunikacijo med različnimi strokami, znanostjo in gospodarstvom ter nagovoriti tudi širšo javnost.

Forum v Sloveniji predstavlja enega odmevnejših dogodkov na področju spodbujanja prepoznavanja lesa kot visokokakovostne dobrine. Foto: Agencija LOTOS

Forum v Sloveniji predstavlja enega odmevnejših dogodkov na področju spodbujanja prepoznavanja lesa kot visokokakovostne dobrine. Foto: Agencija Lotos

Gradnja z lesom je časovno hitrejša, energetsko veliko učinkovitejša in bivalno prijaznejša od klasične gradnje in tudi zaradi hitrega razvoja novih materialov in polizdelkov vse bolj postaja sinonim za sodobno in okolju prijazno gradnjo. »Tovrstna gradnja tudi nima več konstrukcijskih omejitev. Po Evropi se že gradijo številni večnadstropni stanovanjski objekti in večje javne stavbe iz lesa. Ta trend je zajel tudi Slovenijo, kjer je v zadnjem obdobju skokovito poraslo tako število podjetij, ki se ukvarjajo s proizvodnjo montažnih stavb in lesenih konstrukcij, kot tudi zgrajenih javnih lesenih objektov. Med njimi je največ vrtcev, osnovnih šol, športnih dvoran in objektov širšega družbenega pomena,« je uvodoma pojasnil Anton Danilo Ranc, generalni direktor direktorata za lesarstvo na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo. Dodal je, da gre zasluge za opazen porast lesene gradnje pripisati tudi sprejemu ustrezne zakonodaje in strateških dokumentov na tem področju.

Več