Skip to main content

Slovenski gospodarstveniki navdušeni nad francoskimi praksami prehoda na zeleno gospodarstvo

| Internacionalizacija in tuje neposredne investicije

Pred dnevi se je iz Francije vrnila 14-članska razvojna delegacija slovenskih gospodarstvenikov, ki si je v Parizu z okolico ogledala primere dobrih praks uvajanja in spodbujanja zelenih tehnologij ter trajnostnega razvoja. Udeleženci so bili z obiskom v državi, ki sodi med najaktivnejše države v Evropi pri prehodu na zeleno gospodarstvo, zadovoljni, saj so se seznanili s sistemskim pristopom ter konkretnimi projekti uvajanja zelenih rešitev.

Slovenska razvojna delegacija v Parizu.

V dveh dneh je štirinajst udeležencev iz desetih podjetij iz različnih sektorjev (gradnja, mobilnosti, energija, proizvodnja, IoT, svetovanje in prevajanje) prisluhnilo izbranim predavateljem iz različnih podjetij in organizacij na Pariški zbornici za trgovino in industrijo - CCI Paris Ile-de-France. Predstavniki podjetij Nervtech, d. o. o., Petrol, d. d., Lex Perfecta, Ltd, SmartIS, d. o. o., Eutrip, d. o. o., Štular Plus, d. o. o., DEMT, d. o. o., AV Living Lab, d. o. o., Robust, d. o. o., Renault Nissan Slovenija, d. o. o., ter Združenja manager so se seznanili s sistemskim pristopom ter konkretnimi projekti uvajanja zelenih rešitev. Predstavitve in ogledi dobrih praks so bile osredotočene na najsodobnejše medsektorske rešitve s področja pametnih mest (energetika, mobilnost, gradnja in smeti), ki odgovarjajo na pereče podnebno energetske izzive.

Več