Skip to main content

Prihodnji teden bodo podeljeni certifikati udeležencem usposabljanja za mestne menedžerje

| Podjetništvo, inovativnost in tehnološki razvoj

Javna agencija SPIRIT Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in Fakulteta DOBA so razvili prvi izobraževalni program v Sloveniji za mestne menedžerje. Prva generacija slušateljev bo na svečani prireditvi v četrtek, 13. junija 2019, na Ljubljanskem gradu, prejela certifikate za uspešno zaključeno usposabljanje.

Prihodnji teden bodo podeljeni certifikati udeležencem usposabljanja za mestne menedžerje

 | PR

Javna agencija SPIRIT Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in Fakulteta DOBA so razvili prvi izobraževalni program v Sloveniji za mestne menedžerje. Prva generacija slušateljev bo na svečani prireditvi v četrtek, 13. junija 2019, na Ljubljanskem gradu, prejela certifikate za uspešno zaključeno usposabljanje.

Program je pripravljen po vzoru podobnih izobraževalnih programov in usposabljanj za mestne menedžerje v različnih evropskih mestih, v katerih se zavedajo težav izumiranja mestnih središč. Te običajno izvajajo združenja za upravljanje mestnih središč (TCM - Town Centre Management). Gre za krajše in intenzivnejše programe, ki dajejo izjemne rezultate. Tudi v izobraževalnem programu za mestne menedžerje so bile prepoznane najpomembnejše kompetence ter oblikovane v intenziven program, prilagojen slovenskim razmeram. Več informacij o programu

Namen izobraževanja, ki se ga je udeležilo 25 slušateljev iz celotne Slovenije, je bil razvoj kompetenc mestnih menedžerjev za lažje upravljanje mestnih središč, njihovo ponovno oživitev in zagotavljanje trajnostnega razvoja za kakovostno bivanje prebivalcev in obiskovalcev.

Na zaključni prireditvi na Ljubljanskem gradu bo med tudi podrobneje predstavljen projekt TCM (Town Centre Management – upravljanje mestnih središč) in ukrepi spodbujanja podjetništva v mestnih središčih, na koncu pa bo slavnostna podelitev certifikatov. Podroben program slavnostne prireditve.

*****

Javna agencija SPIRIT Slovenija je v letih 2016 in 2017 v sodelovanju s PTZ GZS in Zavodom Koper Otok, ki je leta 2015 prejel posebno evropsko priznanje za spodbujanje podjetništva (European Enterprise Promotion Award) v okviru izvajanja modela TCM, spodbujala inovativne ukrepe za oživljanje slovenskih mestnih središč. Za lažje usklajevanje ukrepov posameznih občin, je leta 2017 pripravila podrobno analizo ukrepov za spodbujanje podjetništva in oživljanje mestnih središč in jo v letu 2018 nadgradila s praktičnim Priročnikom primerov dobrih praks za spodbujanje podjetništva v mestnih središčih.  Tako analiza kot priročnik sta na https://www.podjetniski-portal.si/domov/mestna-sredisca. V letu 2018 je v sodelovanju z občinami, ki imajo že v celoti ali delno uveden model TCM izvedla 12 delavnic za izmenjavo dobrih praks, v 2019 pa nadaljuje s promocijo in usposabljanji na področju upravljanja mestnih središč.

******