Skip to main content

Slovenija je v zadnjih petih letih občutno izboljšala svojo konkurenčnost

| Internacionalizacija in tuje neposredne investicije

Slovenija je v zadnjih letih občutno izboljšala svojo konkurenčnost. Na lestvici svetovne konkurenčnosti za leto 2019, ki jo objavlja švicarski inštitut za razvoj menedžmenta (IMD), je med 63 državami, ki sodelujejo v tej raziskavi, obdržala lansko 37. mesto. Usposobljena delovna sila, visoka izobrazbena raven in zanesljiva infrastruktura ostajajo najpomembnejši dejavniki privlačnosti naše države. Sicer pa so med njenimi največjimi konkurenčnimi prednostmi še visoka vpetost v mednarodno trgovino, cenovna konkurenčnost, kakovost izobraževanja in dohodkovna enakost, varna družba ter enakost med spoloma.

Slovenija je v zadnjih petih letih občutno izboljšala svojo konkurenčnost

Raziskava IMD temelji tako na statističnih podatkih, ki predstavljajo dve tretjini skupne ocene konkurenčnosti in se nanašajo predvsem na lansko leto, tretjino skupne ocene pa predstavljajo tako imenovani mehki kazalci, podatki, zbrani z anketo med menedžerji iz mikro, malih, srednjih in velikih podjetij. V skladu z metodologijo IMD je nacionalna konkurenčnost opredeljena s štirimi dejavniki: gospodarsko uspešnostjo, vladno učinkovitostjo, poslovno učinkovitostjo in razvitostjo infrastrukture. Vsak izmed štirih sklopov konkurenčnosti je razdeljen na pet podsklopov, skupno torej 20 podsklopov, ki imajo v končnem izračunu enako težo (5 %). Letos je bilo v raziskavo zajetih 6093 menedžerjev, med njimi 100 slovenskih. Skupna uvrstitev države na lestvici konkurenčnosti v nekem časovnem obdobju pokaže njen konkurenčni položaj v primerjavi z drugimi državami, torej relativno konkurenčnost, in ne uspešnost države kot takšne.

Ajda Cuderman, v. d. direktorja SPIRIT Slovenija je uvodoma pojasnila, da SPIRIT Slovenija že vrsto let sofinancira projekt raziskave slovenske konkurenčnosti po metodologiji švicarskega inštituta za razvoj menedžmenta IMD, saj ta spremlja kratkoročno investicijsko privlačnost države in s tem privlačnost poslovnega okolja tudi za prihod tujih neposrednih investicij, slednje pa je eno od pomembnih področij delovanja agencije.

Več