Skip to main content

Na letni konferenci EBRD v Sarajevu tudi predstavitev slovenskega poslovnega okolja

| Internacionalizacija in tuje neposredne investicije

Evropska banka za obnovo in razvoj (EBRD) je letos svoje letno srečanje in poslovno konferenco pripravila v Sarajevu, in bo potekala med 7. in 9. majem 2019. Krovna tema letošnjega dogodka je »povezovanje gospodarstev za višjo rast«.

Omenjena konferenca privablja visoke vladne uradnike, finančne in korporativne vodstvene delavce, okoljske strokovnjake in podjetnike ter predstavnike organizacij civilne družbe ter mednarodne in regionalne medije ter zagotavlja predstavitvene priložnosti za naložbe in izmenjavo mnenj na visoki ravni.

Slovenija je na tokratni konferenci dobila priložnost, da na okrogli mizi predstavi svoje poslovno okolje in investicijske priložnosti. Našo državo predstavljajo predstavniki Ministrstva za finance in javne agencije SPIRIT Slovenija. Na okrogli mizi bodo sodleovali Ajda Cuderman, v. d. direktorja SPIRIT Slovenija, Metod Dragonja, državni sekretar na Ministrstvu za financ in Grzegorz Zielinski, regionalni direktor EBRD za Poljsko in Baltik.

V okviru okrogle mize  bodo predstavljene slovenske prednosti na področju tujih neposrednih investicij in konkretne investicijske priložnosti iz celotne Slovenije. Predstavitev slovenskega gospodarstva na mednarodno odmevni konferenci EBRD bo pripomogla k dvigu prepoznavnosti in ugleda Slovenije kot primerne lokacije za tuje neposredne investicije.

*****