Skip to main content

Priznanje za poslovno odličnost v letu 2018 v roke podjetju GKN Driveline Slovenija

| Podjetništvo, inovativnost in tehnološki razvoj

»Poslovna odličnost je nikoli končana pot, na kateri prejeto priznanje služi kot smerokaz, da si na pravi poti,« pravi Andrej Poklič, direktor podjetja GKN Driveline Slovenija, d. o. o. iz Zreč, prejemnik priznanja Republike Slovenije za poslovno odličnost v letu 2018. Podjetje, ki je sicer vključeno tudi v program nadaljnje rasti podjetij s tujim in mešanim kapitalom, ki ga izvaja SPIRIT Slovenija, je obenem prejelo tudi mednarodno veljavni certifikat »Prepoznani v odličnosti«.

Slovesnost ob podelitvi priznanja Republike Slovenije za poslovno odličnost v letu 2018

Priznanje za poslovno odličnost prejmejo organizacije, ki so v slovenskem prostoru dokazale poslovno odličnost tako pri poslovnih rezultatih kot tudi pri delovanju organizacije kot celote po zgledu in merilih (evropske) nagrade za odličnost. Pridobitev mednarodno veljavnih certifikatov, ki jih izdaja EFQM, predstavlja udejanjanje evropskih kriterijev modela odličnosti v Sloveniji in priznava dosežke teh organizacij v mednarodnem merilu. Slednje lahko pomaga slovenskim podjetjem pri preboju na tuje trge in jim odpira nove poslovne priložnosti za dvig konkurenčnosti.

Več