Skip to main content

Odličnost je pot in ne cilj

| Podjetništvo, inovativnost in tehnološki razvoj

Pred podelitvijo priznanja za poslovno odličnost 2018 je v Grand Hotelu Union potekala okrogla miza, katere tema je bila odličnost kot sredstvo za dosego cilja 60.000 evrov dodane vrednosti na zaposlenega do leta 2025. Na njej so gostje govorili o pomenu in razumevanju poslovne odličnosti v slovenskem prostoru ter njenem spodbujanju, ter o pomenu voditeljstva in povezovanja zaposlenih pri doseganju odličnosti.

Pred podelitvijo priznanja za poslovno odličnost 2018 je v Grand Hotelu Union potekala okrogla miza, katere tema je bila odličnost kot sredstvo za dosego cilja 60.000 evrov dodane vrednosti na zaposlenega do leta 2025.

Ajda Cuderman, v. d. direktorice SPIRIT Slovenija je vključitev v program poslovne odličnosti označila kot odlično priložnost za primerjavo z drugimi podjetji oziroma organizacijami, kar olajša in spodbudi napredek. Izrazila je tudi prepričanje, da je z motiviranim kadrom, ki ima željo po napredku, 60.000 evrov dodane vrednosti mogoče brez posebnih težav doseči v vsaki branži. Kot je spomnila izvršna direktorica Združenja Manager Saša Mrak, je Slovenija 20 odstotkov pod evropskim povprečjem glede produktivnosti dela. Vsi menedžerji bi se morali po njenem mnenju zavezati višanju produktivnosti, pri tem pa se zavedati, da tega ne morejo storiti brez visoko motiviranih zaposlenih, ki bodo samoiniciativno prispevali k izboljšavam delovnih procesov. Anton Petrič, direktor sektorja sistemi vodenja v podjetju TPV, d. o. o. je ob tem poudaril pomen učinkovite komunikacije, ki lahko z majhnimi izboljšavami prinese velike spremembe na bolje. Direktor podjetja Lumar Marko Lukić pa je izpostavil trajnostni vidik poslovanja. Po njegovem mnenju odličnosti namreč ne more biti brez misli na prihodnje generacije, ki morajo imeti enake ali boljše pogoje za razvoj.

Sogovorniki na okrogli mizi, ki jo je odlično vodila mag. Edita Krajnovič, so se strinjali, da je odličnost pot in ne cilj ter da so ključnega pomena pri doseganju odličnosti voditelji, sicer pa se odličnost začne pri vsakem posamezniku.

****