Skip to main content

Na dogodku Čutim odličnost bo podeljeno priznanje RS za poslovno odličnost v letu 2018

| Podjetništvo, inovativnost in tehnološki razvoj

Javna agencija SPIRIT Slovenija in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo pripravljata tradicionalno srečanje na temo spodbujanja poslovne odličnosti v slovenskih podjetjih, ki letos nosi naslov Čutim odličnost. Na dogodku, ki bo v četrtek, 11. aprila 2019, ob 15. uri, v Konferenčni dvorani Grand Hotela Union v Ljubljani, bo potekala tudi slavnostna podelitev priznanja Republike Slovenije za poslovno odličnost (PRSPO) 2018, in sicer za dosežke na področju kakovosti izdelkov in storitev ter kakovosti poslovanja kot rezultata razvoja znanja in inovativnosti.

SPIRIT Slovenija je lani prevzel skrbništvo nad programom promocije in spodbujanja poslovne odličnosti ter postopek podeljevanja priznanja v okviru nacionalnega programa kakovosti RS za dosežke na področju poslovne odličnosti. Agencija je programski pristop, ki sloni na razvijanju zavedanja o pomenu poslovne odličnosti in spodbujanju organizacij, da stopijo na pot odličnosti, nadgradila. Zasnovala je pilotni projekt sofinanciranja sistematičnega razvoja poslovne odličnosti podjetij v letih 2018 in 2019 ter preko javnega poziva, s katerim je želela spodbuditi podjetja k uvajanju sistemov sodobnega, celovitega in učinkovitega doseganja poslovne odličnosti po modelu EFQM, podprla pet podjetij.

Lani je izvedla tudi dvodnevno srečanje partnerjev EFQM ter finančno podprla objavo slovenske različice metodologije EFQM na spletu, s čimer je omogočila njeno dostopnost vsem zainteresiranim podjetjem. Izvedene so bile tudi štiri regijske delavnice o poslovni odličnosti, delavnica za ocenjevalce in razsodnike pri nagradi PRSPO ter ogled dveh primerov dobrih praks na tem področju. Sicer pa agencija pripravlja celovite ukrepe za spodbujanje poslovne odličnosti slovenskih podjetij na področju usposabljanja ocenjevalcev in ozaveščanja podjetij.

Več