Skip to main content

Predstavitev finančnih instrumentov za podjetja in kmete

| Podjetništvo, inovativnost in tehnološki razvoj

Danes je v Kulturnem domu Šmarje pri Jelšah potekal dogodek, na katerem so bile udeležencem predstavljene različne oblike nepovratnih sredstev in ugodnejših povratnih oblik financiranja za podjetnike in kmete.

Na dogodku so spodbude predstavljale naslednje institucije: SPIRIT Slovenija, SID Banka, Slovenski podjetniški sklad, Slovenska turistična organizacija in Slovenski regionalno razvojni sklad. Rok Havliček, vodja sektorja za finančne spodbude na SPIRIT Slovenija je udeležencem predstavil finančne ukrepe, ki jih ponuja agencija.

Rok Havliček, vodja sektorja za finančne spodbude na SPIRIT Slovenija je udeležencem predstavil finančne ukrepe, ki jih ponuja agencija.

V nadaljevanju so bile podjetjem s strokovnimi svetovalci posameznih institucij in individualnimi pogovori na info pultih predstavljene konkretne rešitve za pridobitev nepovratnih sredstev ali ugodnejših povratnih virov, ki zmanjšujejo finančne vložke podjetij oz. kmetovalcev.

Dogodek je bil izpeljan na pobudo Ministrstva za gospodarski razvoj v sodelovanju z Območno obrtno-podjetniško zbornico Šmarje pri Jelšah. Ministrstvo si želi s tovrstnimi dogodki približati razpisno ponudbo vsem podjetnikom, jih opogumiti, da svojo poslovno idejo izpeljejo ob pomoči sredstev.

Odziv lokalnih podjetnikov je bil velik, kar priča o tem, da poslovnih idej in želja po naložbah v teh krajih ne manjka, le prave informacije so lahko pri tem ključnega pomena.

***