Skip to main content

Izbranih in nagrajenih deset najbolj perspektivnih podjetniških idej mladih dijakov in osnovnošolcev

| Podjetništvo, inovativnost in tehnološki razvoj

Včeraj je bilo v okviru skupnega projekta javne agencije SPIRIT Slovenija in Slovenskega podjetniška sklada (SPS) »Realizirajmo podjetniške ideje mladih skupaj,« izbranih in nagrajenih deset najbolj perspektivnih dijaških podjetniških idej. Najboljše ekipe so prejele 500 EUR za nadaljnji razvoj svoje podjetniške ideje in trimesečno mentorstvo, prihodnje leto pa bodo na srečanju, na katerem bodo ekipe poročale o stanju svojega projekta, napredku v zadnjih mesecih ter viziji prihodnjega razvoja, izbrali tri najbolj perspektivne ter jih še dodatno nagradili.

Včeraj je bilo v okviru skupnega projekta javne agencije SPIRIT Slovenija in Slovenskega podjetniška sklada (SPS) »Realizirajmo podjetniške ideje mladih skupaj,« izbranih in nagrajenih deset najbolj perspektivnih dijaških podjetniških idej.

Omenjeni projekt je nadgradnja aktivnosti za spodbujanje ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti med mladimi, ki jih SPIRIT Slovenija izvaja že od leta 2016. Na včerajšnji delavnici so svoje ideje predstavljale ekipe dijakov in osnovnošolcev, ki so bile v aktivnosti agencije SPIRIT Slovenija vključene na podlagi letošnjega Javnega razpisa za podporo izvajanju dejavnosti s področja spodbujanja ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti v osnovnih in srednjih šolah v šolskem letu 2017/2018.

Več