Skip to main content

Objavljen Javni razpis za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019-2022

| Internacionalizacija in tuje neposredne investicije

SPIRITSlovenija je v Uradnem listu št. 72/2018 z dne 16. 11. 2018 in na svojih spletnih straneh objavila javni razpis za sofinanciranje individualnih sejemskih nastopov na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019-2022.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje predstavitve izdelkov ali storitev MSP-jev na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019-2022 zaradi okrepitve mednarodne konkurenčnosti MSP.

Namen javnega razpisa je preko sofinanciranja individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini povečati možnost predstavitve izdelkov/storitev podjetij mednarodni poslovni javnosti, povečati možnosti poslovnega sodelovanja podjetij s tujimi partnerji ter mednarodno konkurenčnost in stopnjo internacionalizacije podjetij.

Cilj javnega razpisa je podpreti individualne sejemske nastope podjetij v tujini. S podporo dejavnosti na mednarodnih sejmih se bo povečala rast čistih prihodkov MSP od prodaje na tujem trgu in s tem prispevalo k doseganju specifičnega cilja Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike »Povečevanje mednarodne konkurenčnosti MSP« v okviru prednostne naložbe »Razvoj in izvajanje novih poslovnih modelov za MSP, zlasti v zvezi z internacionalizacijo«.

Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo javnega razpisa, je 6.400.000,00 EUR.

Roki za oddajo vlog so: 7. 1. 2019, 15. 5. 2019, 5. 9. 2019, 6. 1. 2020, 15. 5. 2020, 4. 9. 2020, 5. 1. 2021, 14. 5. 2021, 3. 9. 2021, 5. 1. 2022 in 16. 5. 2022.

Več o javnem razpisu je spletni strani www.spiritslovenia.si.

Javni razpis je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo in SPIRIT Slovenija, javne agencije.

Poglejte si tudi: Finančne spodbude